Länsstyrelserna gör Sverige grönare 

Publicerad
2012-03-12
Ämnesområde
Klimat och energi, Energi

Snart kommer vi att veta hur många vindkraftverk vi har i landet. På Energiutblick 2012 den 13-15 mars presenterar Sveriges länsstyrelser bland annat början till en heltäckande databas för vindkraft.

Ja 

Hur många projekterade vindkraftverk finns det i Sverige? Det ska Vindbrukskollen ge svar på när den nationella inventeringen som pågår är klar och redovisad.

– Vi beräknar att det finns ansökningar för 10-15 000 vindkraftverk. Hittills har cirka 250 av Sveriges 290 kommuner svarat på vår förfrågan. Vi räknar med att den webbaserade databasen kan lanseras i maj. Den kommer att ge en bättre bild av såväl projekterade som befintliga vindkraftverk, säger Magnus Nårdal, projektledare för Vindbrukskollen.  

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finansieras av Energimyndigheten.

Länsstyrelserna har stor kunskap inom energiområdet och fungerar som bryggan mellan lokala, regionala och nationella aktörer på området. På Energiutblick 2012 ges en rad exempel på hur Sverige kan bli grönare.

– Länsstyrelsernas monter vill vara en mötes- och inspirationsplats när det gäller energifrågor och visa på många goda exempel inom energiområdet från Skåne i söder till Norrbotten i norr, säger Flemming Åkesson, projektledare för länsstyrelsernas medverkan på mässan.

Energiutblick arrangeras av Energimyndigheten och vänder sig till företag, myndigheter, forskare och andra offentliga och privata aktörer för vilka energifrågan har en viktig roll.

Välkommen till länsstyrelsernas monter H05:02 på Svenska Mässan i Göteborg den 13-15 mars!

Senast uppdaterad: 2012-03-12    

Kontakta oss

Flemming Åkesson
Projektledare för länsstyrelsernas medverkan på Energiutblick
Flemming punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Flemming punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2244782
070-6007144
Magnus Nårdal
Projektledare Vindbrukskollen
Magnus punkt Nardal snabela lansstyrelsen punkt se¤Magnus punkt Nardal snabela lansstyrelsen punkt se
010-2245440
070-6609175

Energiutblick.se