Bättre röjning av sly ska ge fler färgglada svampar 

Publicerad
2012-08-09
Kategori
Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Pressrum

Betesmarkerna och ängarna i Gamla Finntorpet i Ludvika kommun har börjat växa igen på senare år. Det har lett till att flera arter har minskat på platsen. Nu vill Länsstyrelsen ändra på det.
Medierna är välkomna till Gamla Finntorpet i Ludvika, fredag den 10 augusti, för att få veta mer om hur öppnare ängar kan öka den biologiska mångfalden.

Ja 

– Gamla Finntorpet i närheten av Sunnansjö i Ludvika är ett av Dalarnas bättre ställen för hotade ängssvampar, svampar som ofta är mycket färgglada. Men i dag finns det för mycket sly i området och då har svamparna svårt att klara sig, säger Jens Montelius Risberg som är naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Dalarna.    

På fredag den 10 augusti arrangerar Länsstyrelsen Dalarna en kurs för skogsarbetare i att röja sly på betesmarker. Samtidigt passar Länsstyrelsen också på att visa en del av det samarbete kring röjning som man har haft med Stora Enso.    

– I vintras högg vi ner rätt mycket barrskog i området för att släppa in mer ljus. Genom att röja ännu mer hoppas vi blommor som prästkragar, blåklockor och orkidéer får en bättre chans i området, säger Jens Montelius Risberg.  

  

Tid: Fredagen den 10 augusti klockan 10.00

Plats: Gamla Finntorpet, Sunnansjö, Ludvika. Sväng av mot Prästhyttan efter väg 245/247 mellan Ludvika och Sunnansjö/Grangärde. Följ sedan skyltning.    

För mer information: Jens Montelius Risberg, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Dalarna. 023 818 24, 072 74 818 24    

 

FAKTA Foder och Fägring

Traditionellt skötta gräsmarker är viktiga livsmiljöer för många arter, men arealen gräsmarker som kräver skötsel i form av slåtter eller bete minskar i Europa

Projektet Foder och Fägring är ett naturvårdsprojekt som restaurerar slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker

Projektet styrs och finansieras av EU, Naturvårdsverket och fyra länsstyrelser

I Dalarna restaureras 22 områden varav åtta är gamla finnbosättningar i sydvästra Dalarna

Gamla Finntorpet ingår i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000

Mer om Foder och Fägring hittar du här 

Senast uppdaterad: 2012-08-09    

Kontakta oss

Jens Montelius.Risberg
Projektledare LIFE
Naturförvaltning
Jens punkt montelius punkt Risberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Jens punkt montelius punkt Risberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250486