Tänk om-kampanjen ska minska langningen till minderåriga 

Publicerad
2011-11-04
Kategori
Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Folkhälsa

Länsstyrelsen Dalarna får 180 000 kronor i stöd från Statens folkhälsoinstitut för att sprida kampanjen Tänk om under november och december. Med kampanjen hoppas man minska langningen till tonåringar, en företeelse som blir speciellt omfattande under storhelger som lucia och nyår.

Ja 

– Vi kommer att föra budskapet vidare i Dalarna. En film om langning som Folkhälsoinstitutet har tagit fram kommer att visas på biograferna och en broschyr om langning tillsammans med ett följebrev kommer att skickas till tonårsföräldrar i länet, säger Anna Tång, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen Dalarna.  

– Vi vill också att kampanjens webbplats www.tänkom.nu får spridning bland tonårsföräldrar.  

Det är föräldrar och storasyskon som står för en stor del av langningen till minderåriga. Och forskning visar att en restriktiv hållning till alkohol kan skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholproblemen i framtiden.  

– Föräldrarna  spelar en viktig roll för minderåriga ifråga om att vara förebilder och sätta gränser för vad som är tillåtet, säger Anna Tång.    

Mer information:   Anna Tång, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Dalarna: 023-815 74, 070-60 815 74 anna.tang@lansstyrelsen.se    

Läs mer:   Tänk om-kampanjens filmer, radioinslag och tips till tonårsföräldrar finns på webbplatsen – www.tänkom.nu.  

Senast uppdaterad: 2011-11-04