Bidrag och stipendier

Det finns möjlighet att söka bidrag eller stipendier ur stiftelser.

Via länsstyrelsenas webbplats kan man söka efter en viss stiftelse eller efter stiftelser med ett visst ändamål. I denna stiftelsedatabas finns alla stiftelser som är registrerade hos någon länsstyrelse.

Därutöver finns det stiftelser som förvaltas av kommuner, församlingar och landsting. Ta kontakt med dessa för ytterligare information.

 Externa länkar