Ekonomiskt stöd för energieffektivisering  

Företag med verksamhet i Dalarna kan söka en konsultcheck hos Länsstyrelsen vid anlitande av konsult som genomför energikartläggning i företaget.

Länsstyrelsen Dalarna har en budget på 1 miljon kronor till företag i Dalarna som vill bli mer energieffektiva.

Vad kan du söka för?

I första skedet ges stöd till energikartläggning. Konsultchecken täcker 50 procent av kostnaden, maximalt 30 000 kr i bidrag. Stödet gäller företag som använder mindre än 500 MWh energi per år och i vissa branscher. De företag som förbrukar mer än 500 MWh per år kan söka ekonomiskt stöd för energikartläggning hos Energimyndigheten.  

I nästa skede kan alla företag, oavsett storlek på energianvändningen, ansöka om konsultcheck inom Länsstyrelsen Dalarnas ordinarie företagsstöd för djupare analyser, mer omfattande energiplaner eller certifiering. Konsultchecken täcker 50 procent av kostnaderna, maximalt 150 000 kronor i bidrag. Ett villkor för stödet är att en energikartläggning är genomförd innan (med eller utan stöd från länsstyrelsen/energimyndigheten).

Allmänna villkor

Energikartläggningens ska genomföras i enlighet med Statens Energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energikartläggning, STEMFS 2010:2 (6§ och 7§).  

För att erhålla ekonomiskt stöd ska företaget i samband med redovisning/rekvisition bifoga en kopia på energikartläggningens resultat och förslag till åtgärder.  

Detta stöd gäller t o m 31 december 2012.

Kontakta oss

Karl Bakos
Handläggare
Näringsliv
Karl punkt Bakos snabela lansstyrelsen punkt se¤Karl punkt Bakos snabela lansstyrelsen punkt se
023-81410
070-6451410
Kirsten Belin
Handläggare
Näringsliv
kirsten punkt belin snabela lansstyrelsen punkt se¤kirsten punkt belin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250370
070-2338730
Sergej Ljessnoj
Handläggare
Näringsliv
sergej punkt ljessnoj snabela lansstyrelsen punkt se¤sergej punkt ljessnoj snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250379
070-2335407
Johan Domeij
Handläggare
Näringsliv
Johan punkt Domeij snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Domeij snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250371
070-2227882