Regionalt investeringsstöd 

Alla regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Länsstyrelsen beslutar om investeringar upp till 25 miljoner kronor och Tillväxtverket beslutar om investeringar som överstiger 25 miljoner kronor.

Regionalt investeringsstöd kan sökas i hela länet, förutom i Falun och Borlänges tätorter. 

 

Grupp med barn som åker skidor

(Foto: Mostphotos/Robert Sandell)

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten.

Till vad?

Du kan få stöd till både "hårda" och "mjuka" investeringar.

Hårda investeringar är till exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier

Mjuka investeringar är till exempel:

 • patent
 • licenser
 • forskning och utveckling
 • konsulttjänster och ett första deltagande per produkt i mässor och utställningar

Du kan inte få bidrag för till exempel:

 • driftskostnader
 • reinvesteringar
 • eget arbete
 • inköp av fordon, byggnader, företag, konkursbon
 • leasingkostnader
 • avbetalningskontrakt som finansiering

Vävda allmogetyger i galada färger. NärbildVar kan jag söka?

Inom stödområde A, som omfattar

 • Älvdalen
 • Orsa
 • Malung
 • Vansbro
 • Mora

Stödområde B Betongslipers snyggt staplade, i närbild

 • Ludvika
 • Smedjebacken
 • Avesta
 • Hedemora
 • Rättvik
 • Leksand
 • Gagnef
 • Säter
 • Falun (utom tätortsområde)
 • Borlänge (utom tätortsområde)

Hur mycket stöd kan jag få?

Bidraget varierar beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande och storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut.

 

 

 

Typ av investering, ändamål  Små företag*   Medelstora företag* 

Stora företag och koncerner**

Maskiner Utrustningar Byggnader Immateriella investeringar,

t ex patent och licenser

Stödområde A:

max 35 %  

Stödområde B:

max 30 %

Stödområde A:

max 25 %  

Stödområde B:

max 20 %

Stödområde A:

max 15 %  

Stödområde B:

max 10 % 

 * Med små företag avses färre än 50 anställda. Med medelstora företag avses färre än 250 anställda. Maxregler finns för omsättning och/eller balansomslutning.

** Stora företag och koncerner: stöd får endast beviljas för investeringar till förmån för ny ekonomisk verksamhet. Stora företag som enligt EU-definitionen inte är små- och medelstora företag. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på en befintlig anläggning investerar i en ny verksamhet som inte är samma - eller en liknande - verksamhet som tidigare utförts vid anläggningen.

 

(Foton ovan: Mostphotos Frugan//Michael Erhardsson)

Kontakta oss

Johan Domeij
Johan punkt Domeij snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Domeij snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250371
Frida Eriksson
frida punkt eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤frida punkt eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250377
Sofie Hedman
sofie punkt hedman snabela lansstyrelsen punkt se¤sofie punkt hedman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250268

Är din ansökan under 25 miljoner kronor ansöker du här.

För investeringar över 25 miljoner görs ansökan till Tillväxtverket.