Dalasådd 

Sådd-finansiering stimulerar utveckling av tillväxtföretag med innovativa idéer och regleras av förordning 2008:762

Sådd-finansiering vänder sig i första hand till nystartade företag med en ny innovativ produkt, tjänst eller lösning. Stödet kan sökas för nyskapande utvecklingsprojekt i tidiga skeden av produktutveckling och kommersialisering. Produkter, tjänster och lösningar som kan få Sådd-finansiering måste ha en potential att nå en internationell marknad och ge högre lönsamhet än vad som krävs för att kunna ansöka om övriga företagsstöd.

Kontakta oss

Johan Domeij
Handläggare
Näringsliv
Johan punkt Domeij snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Domeij snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250371
070-2227882