Företagsstöd för näringslivsutveckling

Företagen i Dalarna ska utvecklas och verka på lika villkor.
Länsstyrelsens stöd kan bidra till att både små och stora företag stärker sina positioner.

​​​​​​ 

(Utsikt över Siljan och Rättvik. Mostphotos/Göran Erlandsson) 

 

Dalarna med knappt 300 000 invånare är ett geografiskt stort län. Till ytan lika stort som Belgien, med drygt 10 miljoner invånare.

Länet har i århundraden varit ett starkt exportlän med konkurrenskraftiga industrier. Världens äldsta aktiva aktiebolag - Stora Kopparberget - grundades i Dalarna år 1288. Bolaget är fortfarande aktivt och heter idag Stora Enso.

Näringslivet i stort är varierat med allt från stora exportindustrier till små och medelstora företag inom vitt skilda branscher som högteknologi, service, vård och råvarubearbetning. Dalarna är Sveriges fjärde största turistområde med norra Europas största vinterdestination.  Det finns också tusentals entreprenör- och turismföretag över hela länet.

Vill du vara med och investera för framtiden?

Länsstyrelsens företagsstöd finns för att stödja små och medelstora företag, från Grövelsjön i norr till Avesta i söder. Det finns olika typer av stöd; allt från mikrostöd till större investeringsstöd samt stöd till energiinvesteringar. Information om stöden finns i listan till vänster på den här sidan. Har du flera frågor – kontakta gärna handläggarna på Näringslivsfunktionen.

 Content Editor ‭[2]‬

 Nyhet

Nu görs ansökan digitalt

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas vid fyra beslutstillfällen.

Sista ansökningsdatum 2016

  • 17/2
  • 27/4
  • 31/8
  • 9/11

Ansök här

 Ansök om utbetalning av stöd

Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd. Följ länken till min ansökan och skapa en inloggning. Välj skapa ansökan om utbetalning.

Min ansökan

 Affärsutvecklingscheck för internationalisering

Ansök om Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar för internationalisering hos Länsstyrelsen.

Nytt för i år är även en speciell satsning för företag som arbetar med miljö och miljöteknik.

Läs mera här

 Content Editor ‭[1]‬

​Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. En ny ansökningsperiod, som är den sista för 2016, öppnar den 29 augusti.​

​Läs mer på Naturvårdsverket om lokala klimatinvesteringar.​