Företagsstöd

 

 

 

(Mostphotos/Tommy von Knorring)

 

Du som har ett företag i Dalarna eller planerar att etablera ditt företag i länet kan söka företagsstöd för investeringar som utvecklar ditt företag.

Det finns olika typer av stöd att söka, men gemensamt är att stöden ska ge en långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling för företaget och länet som helhet.  

Du kan söka

företagsstöd för näringslivsutveckling 

om ditt företag ska investera i till exempel:

 • Maskiner
 • Byggnader
 • Utveckling av produkter/tjänster
 • Marknadsföring (riktade satsningar)

Du kan söka

regionalt investeringsstöd från Tillväxtverket

om

 • investeringen är större än 25 miljoner
 • företaget finns i Dalarna, förutom i Falun eller Borlänges tätorter

Kontakta gärna handläggare på Länsstyrelsen innan du söker. Kontaktuppgifter finns längst upp till höger på den här sidan.

Du kan söka

företagsstöd från Landsbygdsprogrammet 

om det gäller:

 • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring      
 • Startstöd (gäller start av lantbruksföretag)     
 • Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor (jordbruk/trädgård/rennäring)       
 • Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak       
 • Förädlingsstöd
 • Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringsstöd till biogas  

 

 Tillväxtverket

Läs mera om arbetet för att stärka företagens konkurrenskraft