Samråd för ingrepp i naturmiljön

Ska du göra ett ingrepp i naturmiljön? Även om det inte är något stort arbete som kräver tillstånd eller anmälan, har man ofta en skyldighet att anmäla åtgärden för samråd till tillsynsmyndigheten.

Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att skyldighet att göra en sådan anmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.

Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts.

Vad menas med naturmiljö?

Här presenteras olika exempel där ett samråd krävs

Vad ska ett samrådsärende innehålla?

Här kan du läsa mer om vad en samrådsanmälan ska innehålla.

Vem tar emot anmälan?

Läs mer här om till vilken tillsynsmyndigheten du skicka din anmälan.

Hur hanteras ärendet på Länsstyrelsen?

Läs mer här om vad som händer med ärendet på Länsstyrelsen och hur lång tid det tar.

Vad säger lagen?

Läs mer här hur det står i lagen om samråd i naturmiljön.