Kalkdatabas

Nationella Kalkdatabasen är ett system där länsstyrelserna visar information om kalkningsverksamhetens åtgärds- och målområden samt vilka kalkningar som har genomförts och planeras att genomföras.

Systemet är webbaserat och söka uppgifter och exportera dessa kan vem som helst göra.  

Systemet är finansierat av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och länsstyrelserna.