Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden är ett områdesskydd som fastställs med stöd av miljöbalken.

Områdesskyddet i anslutning till en vattentäkt kan fastställas av kommun eller länsstyrelse. Vattenskyddsområdet har en geografisk avgränsning och kopplat till området finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligen om restriktioner för markanvändningen.

Alla större vattentäkter i Dalarnas län har vattenskyddsområden. Till antalet är skyddsområdena för närvarande ca 110. Det finns ett behov av att omarbeta avgränsningar och skyddsområdesföreskrifterna för äldre skyddsområden.

Vattenskyddsområde