Förslag till åtgärdsprogram 2018-2022

Nu finns en remissversion av Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål framtagen, det fjärde i ordning sedan 2003.

Åtgärdsprogrammet är ett resultat av en dialogprocess 2016-2017 som involverat ett stort antal företrädare. Alla är välkomna att lämna remissvar. Länsstyrelsen önskar särskilt svar från de som anges som drivande/medverkande i programmets åtgärder.

Föremål för beslut är de cirka 200 åtgärderna fördelade på cirka 75 åtgärdsområden i 14 avsnitt för olika sektorer/områden.

Senast den 30 november 2017 önskar Länsstyrelsen skriftligt svar på remissen. Svar skickas underskrivet per mejl eller post och dessutom per mejl i word-format. Ange Diarienummer 501-8426-2017. Adress är: Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Mejladress är: dalarna@lansstyrelsen.se. Remissvar och remissammanställning kan komma att publiceras.

Här kan du ta del av remissversionen:

Åtgärdsprogram 2018-2022 remissversion.pdf

Åtgärdsprogram 2018-2022 remissversion.docx