Åtgärdsprogram 2018-2022

Ett gäng glada människor som står framför en byggnad och håller upp miljömålsrapporten.

Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål är det fjärde i ordning sedan 2003. De cirka 200 åtgärderna fördelas på cirka 75 åtgärdsområden i 14 avsnitt för olika sektorer/områden.

Åtgärdsprogrammet är ett resultat av en dialogprocess 2016-2017 som involverat ett stort antal företrädare. Dokumenten var utsända på remiss 1 september till 30 november 2017. Sammanlagt inkom 39 yttranden. I högerspalten finns remissammanställningen, där redogörs alla synpunkter och hur de har beaktats av Länsstyrelsen.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet följs upp årligen. Resultatet användas som underlag för den årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gör samt för olika aktörers verksamhetsplanering.