Energismarta företag

Det finns ett stort behov av att ta vara på möjligheterna till effektivare energianvändning. Som en del i arbetet inom Pilotlän Dalarna har projekten "Energismarta företag" och "Energismarta landsbygdsföretag" hjälpt industriföretag i Dalarna att spara energi och därmed pengar.
En stor såpbubbla.

Det är ofta möjligt att spara mellan 20 till 30 procent av den totala energikostnaden för företag. Ibland ända upp till 50 procent. Det innebär stora ekonomiska besparingar för företagen.

Projekten ska ta vara på dessa möjligheter och få fart på energisparande åtgärder. Därför har 15 av landets främsta energikonsulter anlitats för att besöka cirka 300 av Dalarnas företag.

Konsulterna ger företagen starthjälp genom att sätta sig in i företagens energisituation och informera företagsledningarna om besparingsmöjligheter och nyttan med ett systematiskt energiarbete.

Företagen uppmuntras att beställa en fullständig energikartläggning med lista över möjliga åtgärder. Det finns bidrag att söka för genomförandet av kartläggningen.

Målet för projekten är att stärka näringslivets konkurrenskraft och att bidra till att miljömålen nås. Målgrupp för projekten är små och medelstora industriföretag i Dalarna.

Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för projekten som pågår under 2011 och 2012.
Projektet Energismarta företag finansieras delvis av Energimyndigheten. Projektet Energismarta landsbygdsföretag finansieras delvis av Landsbygdsprogrammets medel.

Dalarnas företag har delats in i områden med en anlitad energikonsult för varje område. Företag som är intresserade av ett besök får gärna ta kontakt med någon av utpekade konsulter. Besöket är kostnadsfritt.

Tag ett grönsamt beslut! Energieffektivisering är den billigaste, renaste och snabbaste energikällan!

Slutrapport för Energismarta företag

Konsulter som var anlitade i projektet

Sök bidrag för energikartläggning

 

Varför betala för energi du inte behöver?