Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar  
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Länsstyrelsen har utsett följande personer till notarius publicus:

Advokat Mona Malm
Advokatfirman Glimstedt
Stadshusgränd 3, Box 1283, 791 12 FALUN
Tfn 023-481 00, 070-621 39 49
E-post mona.malm@glimstedt.se

 

Advokat Svante Hedberg
Åsgatan 59 B, 776 31  HEDEMORA
Tfn 070-542 08 14
E-post svante.hedberg@telia.com

 

Advokat Lars Morell
Carlavägen 21, 771 30 LUDVIKA
Tfn 0240-106 70
E-post advokat.morell@telia.com

 

Jur kand Annelie Björkman
Mora kommun, Fredsgatan 16, 792 80 MORA
Tfn 0250-263 51, Telefontider mån, tis kl. 13-15, tors kl. 10-12, besök efter ök.
E-post notarius.publicus@mora.se

 

Advokat Christer Mellberg
Norra Kyrkogatan 1, 783 30 SÄTER
Tfn 070-731 46 91
E-post cw.mellberg@gmail.com

 

Jur kand Rolf Davidsson
Kaplansgatan 10, 794 30 ORSA
Tfn 070-628 46 36
E-post rolf.radbyran@gmail.com

 

Biträdande i Borlänge kommun och Falu kommun

Jur kand Mats Sörsten
Stadshusgränd 3, Box 1283, 791 12  FALUN
Tfn 070-517 80 00
E-post mats.sorsten@telia.com

 

Biträdande i Mora kommun

Jur kand Jesper Karlsson
Föräldraledig t.o.m. september 2018