Svenskt medborgarskap

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan få svenskt medborgarskap genom anmälan till länsstyrelsen. Om du bor i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands eller Örebro län så är det till Länsstyrelsen Dalarna som du ska skicka din anmälan.

Anmälan ska göras på en särskild blankett som hämtas från Migrationsverkets webbplats (länk till höger: Blanketter för anmälan). Du kan också beställa blanketten från länsstyrelsen.

Den som anmälan gäller ska bo i Sverige och ska ha gjort det sedan minst fem år. Den som är 20 år eller äldre får inte ha dömts till fängelse eller liknande straff under de senaste fem åren.

Den som har fyllt 18 år får själv göra anmälan.

Ogift barn under 18 år till den som blir svensk medborgare blir också svensk medborgare om sökanden ensam har vårdnad om barnet eller har vårdnaden gemensamt med den andre föräldern och denne är svensk medborgare.

Vårdnadshavare (kan vara någon annan än förälder) kan göra särskild anmälan för barn.

Den som förlorat sitt svenska medborgarskap kan efter anmälan få det tillbaka.

Till anmälan ska personbevis skickas med. Personbevis kan beställas på Skatteverkets webbplats (länk till höger: Externa länkar/Skatteverket). Personbevis kan också fås hos Skatteverkets servicekontor.

Beroende på vilket slags anmälan det är, så är avgiften antingen 175 kronor eller 475 kronor.

Är den som vill bli svensk medborgare 20 år eller äldre kostar det 475 kronor.

Om sökanden har fyllt 18 men inte 20 år kostar det 175 kronor.

Vårdnadshavares anmälan för barn kostar 175 kronor.

Anmälan om återfående kostar 175 kronor.

Inbetalning görs på Länsstyrelsens bankgiro-konto 5050-5866. Det måste anges att det är fråga om medborgarskap och vem anmälan gäller.

Avgiften måste vara betald för att anmälan skall prövas.

Medborgare i andra länder än de nordiska ska vända sig till Migrationsverket för att söka om svensk medborgarskap, se information på Migrationsverkets webbplats.

”Dubbelt medborgarskap”
Dansk, finsk eller isländsk medborgare som blir svensk medborgare behåller sitt danska, finska eller isländska medborgarskap.