Medborgarskap

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.

 

Anmälan om svenskt medborgarskap

Nedan villkor ska vara uppfyllda vid anmälan om svenska medborgarskap.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 21 år
  • har bott i Sverige de senaste fem åren
  • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–21 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år men inte 21 år 
  • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år
  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

  • har bott i Sverige de senaste 3 åren 
  • inte har fyllt 18 år
  • fyllt 12 år och själva lämna samtycke till anmälan
  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon har ensam vårdnad om barnet eller har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Danska, finska och isländska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. Norska medborgare förlorar sitt tidigare medborgaskap när de blir svenska medborgare.

Personbevis

Vid anmälan om svenskt medborgarskap behöver Länsstyrelsen även ett personbevis som beställs från Skatteverket, personbeviset får inte vara äldre än 2 månader. Personbeviset ska vara för "ansökan om svenskt medborgarskap" och kan beställas: Här

Postadress

Blanketten och personbeviset skickas till

Länsstyrelsen i Dalarnas län

791 84 Falun

Avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap enligt villkoren för vuxna kostar 475 kr. För anmälan enligt villkoren för ungdomar och barn är avgiften 175 kr. För anmälan om återgång till svenskt medborgarskap är avgiften 175 kr. Anmälningsavgiften ska betalas in på bankgiro 5050-5866. Märk betalningen med namn eller personnummer samt att avgiften avser svenskt medborgarskap. Avgiften ska vara betald för att anmälan ska prövas.

 Länsstyrelsen i Dalarna ansvarar för flera län

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.