Folkhälsa

Bild på faluån en sommarmorgon

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Samhällsrådet Dalarna

Samhällsrådet Dalarna för en bra dialog om trygghet och folkhälsa i Dalarnas län. Samhällsrådet Dalarna bildades 2009 och är ett nätverk mellan Landstinget Dalarna, Polisen, Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Syftet med rådet är att arbeta med frågor som rör organiserad brottslighet, alkohol- och drogproblematik, våld i nära relationer och mänskliga rättigheter. Samhällsrådet träffas tre till fyra gånger per år och Länsstyrelsen är sammankallande. Förutom samhällsrådet Dalarna finns också samhällsrådet för länen Värmland, Dalarna och Örebro. Detta samhällsråd kallas SWT med hänvisning till länsbokstäverna. I samhällsrådet SWT ingår länens landshövdingar och länspolismästare.

Här kan du läsa informationsbladet om samhällsrådet

 

Inom funktionen för Mänskliga rättigheter och folkhälsa på Länsstyrelsen Dalarna arbetar vi med många olika områden.

Förebyggande arbete och tillsyn inom ANDT, Barns rättigheter, Föräldrastöd, Integration, Jämställdhet, Människohandel, Nationella minoriteter, Sociala risker/socioekonomi och Våldsfrågor.