Folkhälsa 

Bild på faluån en sommarmorgon
Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället

Inom funktionen för Mänskliga rättigheter och folkhälsa på Länsstyrelsen Dalarna arbetar vi med många olika områden

Förebyggande arbete och tillsyn inom ANDT, Barns rättigheter, Föräldrastöd, Integration, Jämställdhet, Människohandel, Nationella minoriteter, Sociala risker/socioekonomi och Våldsfrågor.

Kontakta oss

Thomas Johansson
ANDT samordnare
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
thomas punkt w punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤thomas punkt w punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250440