Människa och samhälle 

Hus i stadsdelen Elsborg
Elsborg Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

 

 

Samhällsrådet Dalarna

Samhällsrådet Dalarna för en bra dialog om trygghet och folkhälsa i Dalarnas län.

Samhällsrådet Dalarna bildades 2009 och är ett nätverk mellan Landstinget Dalarna, Polisen, Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Syftet med rådet är att arbeta med frågor som rör organiserad brottslighet, alkohol- och drogproblematik, våld i nära relationer och mänskliga rättigheter. Samhällsrådet träffas tre till fyra gånger per år och Länsstyrelsen är sammankallande. Förutom samhällsrådet Dalarna finns också samhällsrådet för länen Värmland, Dalarna och Örebro. Detta samhällsråd kallas SWT med hänvisning till länsbokstäverna. I samhållsrådet SWT ingår länens landshövdingar och länspolismästare.

Här kan du läsa informationsbladet om samhällsrådet