Människa och samhälle 

Hus i stadsdelen Elsborg
Elsborg Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.