Ekologisk produktion 

Länsstyrelsen arbetar för att öka produktionen av ekologisk mat i Dalarna. År 2014 var 22% av Dalarnas åkerareal certifierad enligt EU- eller KRAV. Målet är att 25 % av åkerarealen ska vara certifierad 2016. Efterfrågan på ekologiska produkter är stort och fler producenter av ekologiska varor behövs.

Åker med nakenhavre och bovete
Ekologisk odling av nakenhavre och bovete. Foto: Kristina Homman

Miljömål för certifierad ekologisk produktion i Dalarna

År 2016 ska 15 procent av spannmålsarealen, 15 procent av arealen potatisodling, 75 procent av arealen växthusodling och 75 procent av arealen grönsaks- och bärodling på friland i Dalarna odlas ekologiskt.

Samtidigt ska 20 procent av länets mjölkkor och 25 procent av stutar och ungdjur finnas i certifierad ekologisk produktion.

Utbildning och rådgivning

För dig som vill lägga om till, eller redan har, ekologisk produktion inom lantbruk eller odling av grönsaker och bär finns möjlighet till kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingsprojekt ekologisk produktion! 

Projekt- och företagsstöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Information om projektstöd

Information om företagsstöd

Ersättning för ekologisk produktion

Du kan få miljöersättning om du har ekologisk odling på din åkermark och om du har ekologisk djurhållning.

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

Pågående miljöersättning

Kontakta oss

Kristina Homman
Projektledare, trädgård och ekologisk produktion
Enheten för landsbygd och tillväxt
Kristina punkt Homman snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt Homman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250245
Erik Köpmans
Handläggare projekt- och företagsstöd
Enheten för landsbygd och tillväxt
Erik punkt Kopmans snabela lansstyrelsen punkt se¤Erik punkt Kopmans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250249