Ekologisk produktion 

Länsstyrelsen arbetar för att öka produktionen av ekologisk mat i Dalarna. År 2012 var 21% av Dalarnas åkerareal certifierad enligt EU- eller KRAV. Målet är att 25 % av åkerarealen ska vara certifierad 2016. Efterfrågan på ekologiska produkter är stort och fler producenter av ekologiska varor behövs.

Åker med nakenhavre och bovete
Ekologisk odling av nakenhavre och bovete. Foto: Kristina Homman

Miljömål för certifierad ekologisk produktion i Dalarna

År 2016 ska 15 procent av spannmålsarealen, 15 procent av arealen potatisodling, 75 procent av arealen växthusodling och 75 procent av arealen grönsaks- och bärodling på friland i Dalarna odlas ekologiskt.

Samtidigt ska 20 procent av länets mjölkkor och 25 procent av stutar och ungdjur finnas i certifierad ekologisk produktion.

Utbildning och rådgivning

Du som är lantbrukare eller trädgårdsodlare kan få grundläggande eller fördjupad kunskap i ekologisk produktion för utveckling av ditt företag genom två projekt.

Det ena projektet arbetar med kompetensutveckling riktad till dig som producerar mjölk, kött, spannmål, ägg och potatis.

Projektet Eko-något för dig!

För att öka den ekologiska grönsaks- och bärproduktionen i regionen genomförs även ett kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Gävleborgs län.

Trädgårdsprojektet Mera grönt

Du kan också söka stöd för att anordna studieresor, åka på utbildning eller köpa konsulttjänster.

Information om projektstöd

Information om företagsstöd

Miljöersättning

Du kan få miljöersättning om du har ekologisk odling på din åkermark och om du har ekologisk djurhållning.

Information om miljöersättningen

Kontakta oss

Kristina Homman
Projektledare, trädgård och ekologisk produktion
Landsbygdsutveckling
Kristina punkt Homman snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt Homman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250245
Erik Köpmans
Handläggare projekt- och företagsstöd, kompetensutvecklingsstöd
Landsbygdsutveckling
Erik punkt Kopmans snabela lansstyrelsen punkt se¤Erik punkt Kopmans snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250249