Lantbruk

Vårbruk. Traktor med dubbelmontage av hjul på åker.

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Övriga arbetsområden är bland annat:

  • bolagsförvärv av jord och skog (i glesbygd och omarronderingsområden även vid privata förvärv)
  • övervakning att dödsbon avvecklar innehav av jord och skog inom föreskriven tid
  • övervakning av länets biodlingar, samt
  • utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

 Länsstyrelsens tidningar om lantbruk och landsbygd

> Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län.

Landsbugdsnytt nr 1 2015

Ekobruk Norr

Ekobruk Norr kom ut med sitt sista nummer 2014. De senaste årens nummer finns att läsa eller ladda ner här. Tidningen vänder sig till dig som är intresserad av ekologiskt lantbruk. Den producerades av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna. 

> Liebladet

Liebladet innehåller information om slåtterängar och ängsskötsel.

Klicka på länkarna  så kommer du till en sida där tidningarna finns att ladda ner i pdf-format.