Regionalt serviceprogram 2014-2018

Servicen på landsbygden i Dalarna måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och föreningar. I det arbetet ska Länsstyrelsen vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring.

NYHETER

Nätverksträff för länets lanthandlare

Information om nya stöd till  lanthandeln och första steget till samarbete med turism och lokalt producerad mat.

Moraparken den 5 april 

Se inbjudan och program 

Driftsstöd till glesbygdsbutiker

Från 1 april införs ett nytt stöd: Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.

Läs mera om stödet här

Till ansökan 

Stöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mera här

Plan för service på landsbygden - ett villkor för stöd

Under hösten 2015 förs investeringsstöden för lanthandeln över till Landsbygdsprogrammet. Då skärps också kraven för kommunernas delaktighet i urvalet.

Ett avgörande nationellt kriterium är att kommunen har en plan för invånarnas tillgång till dagligvaror, drivmedel, paket, betaltjänster, apoteksvaror m m.

10 av Dalarnas 15 kommuner har antagna serviceplaner hittills:

Borlänge

Hedemora

Gagnef

Leksand

Ludvika Översiktsplan

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Säter

Vansbro

Öppnar för ansökningar 1 september

Planera för helhetssyn och samarbete i nya Landsbygdsprogrammet

Från och med september 2015 kommer det gå att söka stöd för exempelvis service- och fritidsanläggningar på landsbygden. Stödet ersätter det tidigare investeringsbidraget i Stöd till kommersiell service. Nu kan också föreningar, kommuner och organisationer söka. Ansökan kommer att bli elektronisk.

Läs mera här

Möjligheter för dig på landsbygden

"En väg in" för goda idéer

Det finns många goda idéer för att utveckla servicen i byarna runtom i Dalarna. Problemet är ofta att hitta rätt finansiering. I värsta fall blir idéerna inte verklighet. Inom regionala serviceprogrammet har Länsstyrelsen och Leader Dalälvarna (LLU) diskuterat former för samarbete. Tanken är idéutveckling i första hand och därefter vägledning till ansökan om lämpligt stöd. Länsstyrelsen kommer att söka samarbete även med andra Leaderområden.

Tjärna Ängar mötte landsbygden

 

Det är den utomeuropeiska invandringen som gjort att Dalarnas befolkning inte sjunkit de senaste åren. Många har kommit till Dalarna från andra länder, men få har flyttat till landsbygden.

Därför ordnade Länsstyrelsen en resa från Borlänge till Venjan, Öje och Yttermalung. Nya svenskar från bland annat Somalia och Kurdistan deltog. De togs emot av byborna som berättade om livet på landsbygden och om arbetet för inflyttning och utveckling. Nu ska Länsstyrelsen samla kontaktuppgifter för underlätta för bybor och nya svenskar att träffas. I byarna som besöktes hoppas man på ökad inflyttning.

Hör SR Dalarnas reportage om resan

 

Känslan för en plats

C-uppsats om olika känslor i Nyhammar och Grangärde

Vad är det som gör att människor trivs på en ort? Vad gör platsen unik och hur upplever de boende andra orter?

Det är huvudfrågorna i Linnea Grönvolds C-uppsats i kulturgeografi. Linnea fick inspiration till frågeställningarna när hon praktiserade på Dalarnas regionala serviceprogram under förra hösten. Studien visar att orternas olika historia påverkar hur de upplevs idag. Alla deltagare ansåg att det är Grangärde som ses som den attraktiva byn av utomstående. Det påverkade dock inte deltagarna i Nyhammar att tycka mindre om sin ort.

Läs studien här

Premiär för skjuts till butiken

Från den 20 maj kan pensionärer i området kring Grangärde, Nyhammar och Sunnansjö få skjuts till servicen runt torgen i de tre byarna. Läs mera här

Länsstyrelsen Dalarna arbetar tillsammans med Ludvika kommun och handlarna i Grangärde, Sunnansjö, Nyhammar och Fredriksberg om ett nytt sätt att använda stödet för hemsändning av varor. Tanken är att "vända" på hemsändningsbidraget och hämta kunderna till butiken. På så sätt kan kunderna samtidigt använda ombudstjänster som post, paket, apotek m m, och besöka andra butiker, restauranger och caféer på orten.

Under hösten väntas en lösning även för boende i området kring Fredriksberg.

Statligt stöd till glesbygdsbutiker

Förslag i ny utredning

Medborgare och företag på landsbygden ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell och viss offentlig service, som dagligvaror, drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och apoteksombud. Det har varit grunden för Utredningen om Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden.

Enligt utredningens förslag skulle drygt 10 lanthandlar i Dalarna kunna få del av stödet.

Se mera här

Läs utredningen

Nytt sätt att arbeta

Sedan våren 2014 har Dalarna ett nytt regionalt serviceprogram. Det är Näringsdepartementet som via Tillväxtverket ger länen i uppdrag att skriva en plan för hur vi tänker arbeta med frågor om kommersiell service på landsbygden de närmaste åren.

Länsstyrelsen Dalarnas program fokuserar på mat, bensin, pengar och paket i hela Dalarna. Arbetet ska utgå ifrån de lokala behoven på landsbygden och Länsstyrelsen kommer att arbeta med stöd i utvecklingsprocesserna

. Se presentationen av Dalarnas regionala serviceprogram här

  

 

 

 

 

 

 

 Möten i arbetsgrupperna 2016

14 juni i Falun

15 juni i Avesta

 Hur idéer blir verklighet

Under två dagar i december träffades arbetsgrupperna inom Dalarnas regionala serviceprogram, i Älvdalen.

Den röda tråden var hur vi gör verklighet av utvecklingsidéer. Bybor från Lumsheden och Rörbäcksnäs medverkade, tillsammans med Riksbanken och länets Leaderområden.

Läs mera om dagarna här:

Inbjudan

Program

Leader Dalälvarna

Leader Nedre Dalälvarna

Hur man gör en Lokalekonomisk analys, LEA

Utvecklingsplan för byn Lumsheden

Hur kan Lumsheden gå vidare med sin plan?

Riksbanken och kontanthantering

Yellow Frame - en utvecklingsidé från Estland

Hur ska idén bli verklighet? 

Hela Sverige ska leva, nytt arbetssätt

Bilder från integrationsarbetet inom Unga i Dalarna 

 

Dalarnas regionala serviceprogram

Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha tillgång till rimlig kommersiell service

Det är ambitionen för Dalarnas Regionala Serviceprogram. Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna  i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.

Läs mer här

Läs mer om befolkning, service och arbete i Dalarna här