Matlandet Dalarna 

För att gemensamt utveckla maten från Dalarna har aktiva i matbranschen i samverkan med Länsstyrelsen startat projektet Matlandet Dalarna.

Målet med projektet är att skapa en struktur för att samordna och utveckla matnäringen i länet. Vi vill synliggöra den närproducerade maten, stödja näringen och samla alla krafter kring en vision och ett gemensamt budskap för vår mat. Smaklandet Dalarna heter den hemsida som startats där finns bland annat information om projektaktiviteter, länkar till matbranschens aktörer i Dalarna samt ett mat-kalendarium. I Smaklandet Dalarnas kalendarium hittar du information om marknader, kurser, kosläpp och annat som är på bordet i vårt län. Smaklandet Dalarna är registerat varumärke och det redskap som används för att gemensamt lyfta Dalarnas mat.  

Dalarnas matbransch träffas genom projektet två gånger per år till Matforum för att gemensamt diskutera och utveckla maten från Dalarna. Vid Matforum har ett Matråd tillsats. Matrådet är projektets referensgrupp och samlar matbranschens representanter för matproducenter, förädlare, restauranger, besöksnäring, utbildningsorganisationer, detaljhandel och offentlig mat. En projektgrupp har utsetts vars huvuduppgift är att ta fram förslag på en framtida organisation och förutsättningarna för denna.

Har du frågor om projektet eller tips på mataktiviteter, kontakta Holger Peterson, projektledare.

Kontakta oss

Holger Petersson
Projektledare Matlandet Dalarna
023-818 15, 070-215 81 76
holger punkt slutat punkt petersson snabela lansstyrelsen punkt se¤holger punkt slutat punkt petersson snabela lansstyrelsen punkt se
070-2158176

Smaklandet Dalarna