Landsbygdsutveckling 

Marknadsstånd med grönsaker och blommor
Bondens egen marknad i Falun Foto: Märta Ohlsson

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet. Alla regler är dock inte beslutade ännu, eftersom de svenska föreskrifterna inte är klara.

Läs gärna mer om nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Sten-Rune Lundin
vik funktionssamordnare
Landsbygdsutveckling
Sten-Rune punkt Lundin snabela lansstyrelsen punkt se¤Sten-Rune punkt Lundin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250380
Björn Forsberg
Landsbygdsdirektör
tjänstledig 1/1-30/6 2015
Bjorn punkt Forsberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Forsberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250239
Mikael Selander
Vik. enhetschef landsbygsenheten 1/1-30/6 2015. Enhetschef Näringslivsenheten
Mikael punkt Selander snabela lansstyrelsen punkt se¤Mikael punkt Selander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250388

Länsstyrelsens tidningar om lantbruk och landsbygd

> Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län.

> Ekobruk Norr

Ekobruk Norr vänder sig till dig som är intresserad av ekologiskt lantbruk. Tidningen produceras gemensamt av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.

> Liebladet

Liebladet innehåller information om slåtterängar och ängsskötsel.

Klicka på länkarna  så kommer du till en sida där tidningarna finns att ladda ner i pdf-format