Landsbygdsutveckling 

Marknadsstånd med grönsaker och blommor
Bondens egen marknad i Falun Foto: Märta Ohlsson

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Regeringen har överlämnat förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen som har godkänt programmet. Alla regler är inte beslutade än, eftersom de svenska föreskrifterna inte är klara.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

Läs gärna mer om nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Sten-Rune Lundin
vik funktionssamordnare
Landsbygdsutveckling
Sten-Rune punkt Lundin snabela lansstyrelsen punkt se¤Sten-Rune punkt Lundin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250380
Björn Forsberg
Landsbygdsdirektör
tjänstledig 1/1-30/6 2015
Bjorn punkt Forsberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Bjorn punkt Forsberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250239
Mikael Selander
Vik. enhetschef landsbygsenheten 1/1-30/6 2015. Enhetschef Näringslivsenheten
Mikael punkt Selander snabela lansstyrelsen punkt se¤Mikael punkt Selander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250388

Länsstyrelsens tidningar om lantbruk och landsbygd

> Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län.

> Ekobruk Norr

Ekobruk Norr vänder sig till dig som är intresserad av ekologiskt lantbruk. Tidningen produceras gemensamt av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.

> Liebladet

Liebladet innehåller information om slåtterängar och ängsskötsel.

Klicka på länkarna  så kommer du till en sida där tidningarna finns att ladda ner i pdf-format