Biodling och bitillsyn

För att minska effekterna av bisjukdomar och främja produktion och saluföring av honung regleras svensk biodling av lagstiftning. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för bitillsynen i Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Dalarnas län.

Honung och andra biprodukter har varit uppskattade under människans historia. Honungsbin är effektiva och viktiga pollenöverförare – de har livsviktiga ”uppdrag” i naturen. Bina har betydligt större ekonomisk betydelse som pollinatörer i våra lantbruksgrödor samt frukt- och bärodlingar än som honungsproducenter. Bina lever i en ”utsatt värld” och behöver ”skyddsnät” bl.a. i form av skyddande lagstiftning och god omvårdnad.

Bisjukdomar 2016

I vår region har vi under året haft färre utbrott av Amerikansk yngelröta än i fjol. Det har konstaterats ett fall i Värmland och två fall i Örebro län.

Förekomst av varroakvalster har konstaterats hos allt fler biodlare i Dalarnas nordliga delar. Kvar i zon 2 ("Övervakning") finns nu Älvdalens kommun och två församlingar i respektive Mora och Vansbro kommuner.

Vill du veta mer om bisjukdomar och smittoläge?
Vill du veta var utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i hela landet i år?
Se "Bisjukdomar och smittoläge" - sök i denna sidas vänsterkant.

Vad gäller för dig som biodlare?

Som enskild biodlare har du ett stort ansvar för att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar. Du ska bl.a.  

1. Anmäla uppställningsplats/-er för dina bin.
ALLA uppställningsplatser för bin SKA vara anmälda till Länsstyrelsen.
Anmälan gör du vart 3:e år - 2015 var ett ”anmälningsår”. Anmälan gör du på särskild blankett - se länk till höger denna sida – och du lämnar/skickar den till länsstyrelsen;  Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun      

Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas. 

Uppgift om uppställningsplats samlas in för att bl.a. underlätta tillsynsmannens arbete med bekämpning av bisjukdomar och undersökningar av bin.                  

För att du ska få ut ev. ersättning från länsstyrelsen vad gäller viltskador måste du ha registrerat ditt innehav av bin och plats/platser för dina bigårdar(enligt  Bisjukdomsförordningen, SJVFS 1974:212,  §15).

2. Följa regler för hur man får flytta bin, bibostäder och utrustning mellan församlingar, inom kommun, län och landet. Kontakta bitillsynsman för undersökning av dina bin och ett  flyttningstillstånd.

3. Förvara bikupor m.m. som inte användes längre så att bina inte kommer åt.

4. Följa särskilda regler för att få  importera bin från andra länder.
Kontakta Jordbruksverket.

Aktuell information finner du under länkarna till höger på denna sida.

 

Bisvärm /vildbisamhälle i din bostad - vad göra?

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynspersonen i ditt område. Bitillsynspersonen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag för att förhindra spridning av amerikansk yngelröta.
Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynspersonens arbete betalas då med statliga medel.
Om bitillsynspersonen inte misstänker någon risk fortsätter du med att kontakta ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.

TIPS: Före sanering utred vem som ansvarar för vilka kostnader.

Bitillsynsperson i aktuellt bitillsynsdistrikt – se listor till höger.