Biodling och bitillsyn

För att minska effekterna av bisjukdomar och främja produktion och saluföring av honung regleras svensk biodling av lagstiftning. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för bitillsynen i Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Dalarnas län.

Honung och andra biprodukter har varit uppskattade under människans historia. Honungsbin är effektiva och viktiga pollenöverförare – de har livsviktiga ”uppdrag” i naturen. Bina har betydligt större ekonomisk betydelse som pollinatörer i våra lantbruksgrödor samt frukt- och bärodlingar än som honungsproducenter. Bina lever i en ”utsatt värld” och behöver ”skyddsnät” bl.a. i form av skyddande lagstiftning och god omvårdnad.

Bisjukdomar 2017

Årets första utbrott av amerikansk yngelröta i vår region har konstaterats i Värmlands län.

Tillsynsdistrikt:  S:3
Kommun: Sunne
Församling: Sunne   
Vecka: 24

För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

Områden som är smittförklarade för Amerikansk yngelröta: Du får aldrig flytta bin, bitillbehör eller biredskap utan de har besiktigats och friförklarats av bitillsynsman - flyttningstillstånd.
Aktuell bitillsynsman i ditt tillsynsdistrikt finner du via länk i denna sidas högerkant.  

Det är i sådana här lägen det visar sig hur oerhört angeläget det är att alla biodlare har anmält uppställningsplatserna för sina bisamhällen.
 
Vill du veta mer om bisjukdomar och smittoläge?
Vill du veta var utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i hela landet i år?
Se "Bisjukdomar och smittoläge" - sök i denna sidas vänsterkant.

Vad gäller för dig som biodlare?

Som enskild biodlare har du ett stort ansvar för att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar. Du ska bl.a.  

1. Anmäla uppställningsplats/-er för dina bin.
ALLA uppställningsplatser för bin SKA vara anmälda till Länsstyrelsen.
Anmälan gör du vart 3:e år - 2015 var ett ”anmälningsår”. Anmälan gör du på särskild blankett - se länk till höger denna sida – och du lämnar/skickar den till länsstyrelsen;  Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun      

Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas. 

Uppgift om uppställningsplats samlas in för att bl.a. underlätta tillsynsmannens arbete med bekämpning av bisjukdomar och undersökningar av bin.                  

För att du ska få ut ev. ersättning från länsstyrelsen vad gäller viltskador måste du ha registrerat ditt innehav av bin och plats/platser för dina bigårdar(enligt  Bisjukdomsförordningen, SJVFS 1974:212,  §15).

2. Följa regler för hur man får flytta bin, bibostäder och utrustning mellan församlingar, inom kommun, län och landet. Kontakta bitillsynsman för undersökning av dina bin och ett  flyttningstillstånd.

3. Förvara bikupor m.m. som inte användes längre så att bina inte kommer åt.

4. Följa särskilda regler för att få  importera bin från andra länder.
Kontakta Jordbruksverket.

Aktuell information finner du under länkarna till höger på denna sida.

 

Bisvärm /vildbisamhälle i din bostad - vad göra?

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynspersonen i ditt område. Bitillsynspersonen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag för att förhindra spridning av amerikansk yngelröta.
Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynspersonens arbete betalas då med statliga medel.
Om bitillsynspersonen inte misstänker någon risk fortsätter du med att kontakta ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.

TIPS: Före sanering utred vem som ansvarar för vilka kostnader.

Bitillsynsperson i aktuellt bitillsynsdistrikt – se listor till höger.