Kalender 

November

18

tisdag

December

9

tisdag

Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

Nya föreskifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrel...

November

26

onsdag

November

27

torsdag

CBRNE dagar inom Nordsam 2014

CBRNE dagar för inbjudna inom Nordsamnätverket den 26 - 27 november 2014.

November

27

torsdag

November

28

fredag

Höstkonferens - Dalarnas regionala serviceprogram

Demografiska utmaningar i Dalarna Mångfald i det dagliga arbetet Verktyg, information och diskussioner Välkomna till Regionala Serviceprogrammet...