Kalender 

Mars

10

tisdag

2015-03-10
Att väcka gamla markavvattningsföretag

Välkommen till en kursdag om hur man praktiskt går tillväga för att väcka liv i gamla avsomnade markavvattningsföretag. Vart vänder man sig? Hur får...

Mars

12

torsdag

2015-03-12
Start för Upphandlingsdialog Dalarna

Nu drar Upphandlingsdialog Dalarna igång Ger stöd i den offentliga upphandlingen

Mars

17

tisdag

2015-03-17
Våtmarksmöte med workshop

Tisdagen den 17 mars inbjuds till våtmarksworkshop på Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38.

Mars

19

torsdag

Mars

20

fredag

Älvgruppmöte Dalälven och Övning Störtflod Dalälven Vad hände sedan?

Länsstyrelsen Dalarna inbjuder till ordinarie möte med Dalälvens älvgrupp den 19 mars och uppföljning av Övning störtflod och beredskapsplanering dam...

Mars

24

tisdag

2015-03-24
Tänk om - tänk nytt

Invanda mönster och spår gör att vi oftast tänker i samma banor som tidigare

Mars

26

torsdag

2015-03-26
Strandskyddsdialog

Länsstyrelsen Dalarna bjuder in till strandskyddsdialog. Vi vänder oss till alla som arbetar med strandskyddsfrågor såsom planerare, kommunekologer,...