Kalender 

Januari

14

onsdag

Januari

15

torsdag

Styrel och LEH konferens

Till beredskaps- och säkerhetssamordnare vid kommuner och landsting samt till elnätsbolag i Dalarnas län

Januari

22

torsdag

2015-01-22
Näringslivs- och landsbygdsutveckling med fokus på social hållbarhet i Dalarna

Välkommen till Länsstyrelsens informationsdag för alla intresserade av näringslivs- och landsbygdsutveckling.