Kalender 

April

27

måndag

2015-04-27
Utbildning om hedersvåld och förtryck

Kvinnojouren i Falun bjuder in till en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck i samarbete med föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället. ...

April

30

torsdag

2015-04-30
Sista chansen att lämna synpunkter på Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 30 april

Den 30 april 2015 är sista dagen för att lämna synpunkter kring Vattenmyndigheternas Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnorme...

Maj

4

måndag

Maj

7

torsdag

Naturum-naturinfoträff Dalarna 2015

Vi som arbetar med naturinformation, antingen på norra Sveriges naturum eller på Länsstyrelserna, är välkomna till denna träff. Vi kommer att vara på...

Maj

6

onsdag

2015-05-06
Spridningsseminarium Familj och föräldraskap

Familj och föräldraskap - normer, värderingar och lagstiftning i Sverige

Maj

7

torsdag

Maj

8

fredag

Krisberedskapsdagar

Till ordförande krisledningsnämnden (eller ersättare), beredskaps-/säkerhetssamordnare vid kommuner och landsting i Dalarnas län och kommunikationsan...

Maj

15

fredag

2015-05-15
Jordbearbetning och ogräs

Inom ramen för Greppa Näringen genomförs en kurs om vårbearbetning och ogräsharvning. Kursen innefattar både ett teoretiskt pass och ett praktiskt pa...

Maj

20

onsdag

Maj

21

torsdag

Gränsforum 2015 - Gränslös attraktivitet!

Att få människor att flytta in och stanna kvar är en utmaning för många kommuner. Fem kommuner i Dalarna och Hedmark har under ett år ökat sina kunsk...

Maj

22

fredag

2015-05-22
Social hänsyn i offentlig upphandling

Hur kan man nå andra samhällsmål än de rent ekonomiska med hjälp av offentlig upphandling? Upphandlingsdialog Dalarna bjuder in till dialogseminariu...