Kalender 

September

3

torsdag

2015-09-03
Samhällsplanering och jämställdhet

Länsstyrelsen fortsätter sin satsning för att öka kunskapen om jämställdhet i samhällsplaneringen. Dagen blandar teori med praktik och beskriver ko...

September

16

onsdag

2015-09-16
Miljögifter och ytvatten i Dalarna

Länsstyrelsen bjuder in företagen i sydvästra Dalarna till en information om de miljögifter som påträffats i ytvatten i regionen samt vattenmyndighet...

September

21

måndag

2015-09-21
Projektmedarbetarutbildning

Länsstyrelsen Dalarna har bjudit in Gotlandsakademin för att hålla utbildningen ”att arbeta i projekt”. Denna utbildning riktar sig till alla milj...

September

21

måndag

2015-09-21
Hållbara Nyttobär - förädla, lyft och vårda

Lär dig mer om naturens orangea guld. Rönn, havtorn och nypon, naturens egna hälsobomber. Den här kursen lär dig att ta vara på våra hållbara nyt...

September

22

tisdag

2015-09-22
Seminarium - Dalarna minskar avfallet

Välkomna till ett seminarium om det avfallsförebyggande arbetet i länet och planeringen av den regionala kraftsamlingen "Dalarna minskar avfallet", 2...

September

24

torsdag

2015-09-24
Att sitta i styrgrupp

Länsstyrelsen Dalarna har bjudit in Gotlandsakademin för att hålla i en styrgruppsutbildning. Denna utbildning riktar sig till alla miljöchefer/sam...