Kalender 

Oktober

28

tisdag

2014-10-28
Det jämställda samhället

Välkommen till en eftermiddag om jämställdhetsintegrering. Syftet är att du ska få grundläggande kunskap om jämställdhet i stort. Men också vilken b...

Oktober

29

onsdag

2014-10-29
Den interkulturella skolan - nyanlända och lärande

Länsstyrelsen Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUD) arrangerar en konferens onsdagen den 29 oktober om nyanlända elever och lärande.

Oktober

30

torsdag

2014-10-30
Erfa träff EU-ekologisk grisproduktion

Erfa träff  EU-ekologisk grisproduktion.

November

4

tisdag

2014-11-04
Vägen in - Workshop 2

Välkommen till First Hotel Grand och den andra workshopen inom ramen för Vägen in!

November

6

torsdag

2014-11-06
Inspirationskonferens "ANDT på schemat"

Spridningskonferens av pilotprojektet "ANDT på schemat" i Teknikdalen, Borlänge.

November

12

onsdag

2014-11-12
Workshop nedlagda deponier

November

12

onsdag

2014-11-12
Nationella minoriteters rättigheter i Sverige

Välkommen till årets viktigaste konferens den 12 november!

November

12

onsdag

2014-11-12
Kurs växtskydd i prydnadsväxter

Kom på en intressant och inspirerande eftermiddag där Klara Löfkvist,      forskare från Institutet för jordbruks -och miljöteknik  i Lund berättar o...

November

13

torsdag

2014-11-13
Utbildningskonferens Våga göra skillnad-om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna i Dalarna och Östergötland bjuder in till en utbildningsdag med utgångspunkt i vägledningen Våga göra skillnad-om stöd och rehabilite...

November

21

fredag

2014-11-21
Främlingsfientlighet, fördomar och intolerans - hur kan vi bemöta dessa frågor?

Främlingsfientlighet, fördomar och intolerans bottnar ofta i rädsla och okunskap. Vad är det som gör att vi reagerar på vissa saker och inte på andra...