Kalender 

Augusti

5

tisdag

2014-08-05
Fältdemo och seminarier

Välkommen till maskindemonstration av flyt- och fastgödselspridare och jordbearbetningsredskap. Seminarier både på för- och eftermiddag.

Augusti

7

torsdag

2014-08-07
Våtmarksslåterkurs-lie

Kom med på slåtter i naturreservatet Moränget väster om Dalbyn i Rättviks kommun. I Dalarna har det funnits stora arealer med myrslåttermarker. Särsk...