Kalender 

Maj

3

tisdag

2016-05-03
Sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder

Välkommen till ett dialogmöte kring landsbygdsutvecklingen i Dalarna. Passa på att lämna synpunkter, tankar och idéer om landsbygdens långsiktiga utv...

Maj

12

torsdag

Maj

13

fredag

Krisberedskapsdagar

Dagarna riktar sig till: Ordförande i krisledningsnämnd (eller ersättare), beredskapssamordnare, kommunikatörer, aktörer i det regionala krishanterin...

Maj

17

tisdag

2016-05-17
Energi- och klimatseminarium-10 år med Energiintelligent Dalarna

Den 17 maj äger seminariet rum på Teknikdalen i Borlänge. Vad har hänt och framför allt, vad händer inom energiområdet i regionen? Vad har gjort skil...

Maj

24

tisdag

Maj

26

torsdag

Länsveterinärdagar 24-26 maj

Välkomna till årets länsveterinärdagar i Falun den 24- 26 maj 2016.