Tjärnberget

Skogen på Tjärnberget har mycket att berätta. Genom historien har området påverkats av både skogsbränder och av äldre skogsbruk, t. ex. kolning.

Skogens variationsrikedom är stor med många trädslag i många åldrar. Särskilt imponerande är de stora asparna som troligen växt upp efter den senaste branden. Det finns också gott om döda träd som gynnar en rad olika lavar och insekter.

Tretåig hackspett

Insektsrikedomen medför att hackspettarna också trivs i denna skog. Den tretåiga hackspettens karaktäristiskt ringformade hackmärken runt granstammarna finns på många ställen. Flera sällsynta växter finns i området. Bland annat har myskmadran här en av sina få växtplatser i Dalarna.

Gamla kyrkstigar

Det finns en 2,6 kilometer lång markerad stig genom området. Den utgår från parkeringen och går bitvis i relativt stenig och brant terräng. Stigen passerar bland annat rester av en kolmila (kolbotten), ett gammalt skogarbetarläger och en liten tjärn. Genom reservatets nordvästra del går en markerad kyrkstig som leder fram till Nås. Kyrkstigarna i trakten var fram till början av 1900-talet den enda förbindelsen mellan Nås och de omkringliggande finnbyarna.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terräng,


 Fakta om Tjärnberget

Bildades: 2002
Storlek: 196 hektar
Kommun: Vansbro
Läge: Tjärnberget är beläget 15 kilometer sydväst om Nås i Vansbro kommun. Några kilometer söder om Nås på vägen mellan Nås och Lindesnäs tar du av västerut mot Vinnberget. Följ sedan vägvisningen mot Tjärnberget ca 10 kilometer. Reservatet ligger på vänster sida där även p-plats med skyltar finns.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ foldrar här
Ladda ned folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här