Vansbro

Vansbro präglas av Västerdalälvens dalgång som slingrar sig genom landskapet. Här är terrängen flack och en av länets finaste myrar ligger här; Hästingsflotten. Den har stora värden för fågellivet och en intressant kulturhistoria.

Norr och söder om dalgången finns högre terräng med naturskogar, t ex Snöttuberget, Tjärnberget och Birtjärnsberget.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 

Vacker vy från berg med tallskog
Från Birtjärnsberget ser man långt. Skogen har höga naturvärden - nästan som en urskog.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna.