Jätturn

Besök ett litet reservat som innehåller mycket! Här kan du vandra runt sjön, matsäcka vid kolarkojan och ro över sjön och in i en grotta! I Jätturn finns skog, ängar och myrar runt de tre sjöarna Jätturn, Vitturn och Sävsjön.

Att ta sig hit och att göra här

Du tar dig in i området via Pollackssund.
Sedan får du vandra ett stycke på Sme´leden.
Det är en trevlig vandringsled som börjar i Björsjö
och går norrut, genom reservatet till Långsjön i Säters kommun.
Runt Jätturn löper en märkt och delvis spångad led,
som tar dig till sjöns västra strand.
Där finns en kolarkoja i vilken du kan söka skydd från väder och vind.
Annars är det trevligt att sitta runt grillplatsen och skåda ut över sjön.
Efter det kan du ta en av båtar som finns där och ro över till grottan.

Grottan som går att ro in i

Grottan, som du ser tvärs över sjön från rastplatsen,
har bildats genom vittring i kalkstenen.
Vatten har i årtusenden runnit nedför bergssluttningen
så att kalk har lösts upp, och grottan har bildats.
På grottans väggar finns klotter så gamla som från 1600-talet.
Ett av bevisen på att detta kanske är Dalarnas äldsta turistmål?
Numer är det förbjudet att rista i grottans väggar och tak.
Däremot får du gärna ro in i grottan med båtarna vid rastplatsen.
Glöm ej att förtöja dem ordentligt efteråt.

​Bråfallsstenen

Längst norrut i reservatet ligger Bråfallsstenen.
På dess ena sida syns veckade vågband i stenens struktur.
Stenen är en migmatit. Det är en blandbergart,
som en gång i tiden smält samman under vulkanisk verksamhet.

Kulturlämningar

Lämningar efter två torpställen finns i reservatet.
Jätturnvallen, strax söder om sjön Jätturn, fanns redan på 1600-talet.
Ängen vittnar om att marken en gång brukats.
Nu hålls den öppen genom årlig slåtter.
Slåttern bevarar flera arter som trivs i ängsmark.
I reservatets norra del, sydväst om Sävsjön,
ligger lämningar efter Lilla Bråfallet.
Torpet byggdes 1650 och brann ner till grunden 1934.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon eller motorbåt,
- tälta,
- rida,
- medföra okopplad hund,
- göra upp eld. Undantag gäller för eldning i kolarkojan och på eldpallen invid kolarkojan,
- skada torra träd eller andra vedlämningar exempelvis för eldning,
- gräva upp eller plocka ris, örter, mossor eller lavar eller bryta kvistar,
- samla insekter,
- anordna orienteringstävling,
- göra åverkan, till exempel genom att göra inskrifter, på klippväggarna innanför eller utanför grottan.


 Fakta om Jätturn

Bildades: 1961 (1986)
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Läge: 15 km norr om Ludvika.
Vägbeskrivning
Norrifrån: åk fr Romme, passera Skens- och Ulvshyttan. Vid Pollackssund, sväng västerut. Ca 28 km. Söderifrån: åk från Smedjebacken via Jobsbo, passera Getbo och Finngården. Vid Pollackssund sväng västerut. Ca 23 km. Tidigare fanns en entré vid riksväg 50. Den är nu borttagen. Stigen in till reservatet finns kvar, men underhålls inte.
Se karta över vägbeskrivning
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ladda hem folder
Beställ folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan