Säterdalen

Grön och lummig skog med mest lövträd
I Säterdalen finns ett omväxlande landskap med branta raviner och böljande skogsbackar. På ravinens botten slingrar sig Ljusterån fram. En vandringsled går genom dalen längs med Ljusteråns stränder. Här finns en unik och fantastiskt vacker natur, som bara måste upplevas!

Som en sydlig ravin med frodiga lövskogar

Betraktad från ovan framträder vegetationen i Säterdalens ravinsystem
som ett slingrande grönt stråk mot det omgivande slättlandskapet.
Att det är så frodigt nere i ravinen beror på en kombination av
gynnsamt klimat, näringsrik lövskogsförna och finkorninga jordar.
Så stora och sammanhängande lövskogar är ovanligt
i dessa delar av landet. Så passa på - här kan du uppleva
samma mustiga frodighet som i en sydländsk ädellövskog.

Sprängande springkorn och gulliga gullpudror

Lövskogen skapar en näringsrik jordmån, som i sin tur gynnar floran. 
Några av de typiska lundväxter som finns här
är den gulgröna gullpudran, ormbär och springkorn.
Springkorn är en rolig växt, som kan roa både barn och vuxna.
När du rör vid de mogna frukterna, öppnar de sig explosionsartat.
Av fruktkapseln blir det bara kvar en spiralformad växtdel.
Vid inventering av kärlväxter i området fann man närmare 350 arter.
Men det är inte bara växter som trivs i den skyddande dalen. 
Här finns också en stor rikedom bland fåglar, insekter och svampar.

Den levande ravinen äter av omgivningarna

Säterdalen är ett av Sveriges bästa exempel på ett levande ravinlandskap. Ravinerna växer och utvecklas hela tiden
genom en rad naturliga faktorer.  
Efter den senaste istiden avlagrades stora mängder
finkornigt material i detta område.
Genom dessa avlagringar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken
letat sig fram och grävt sig allt djupare ned.
När flödena nådde ned under grundvattennivån, ökade snabbt erosionen.
Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet.
Odlingsmarkerna intill ravinerna slukas sakta av den växande dalen.
Säterdalen har idag cirka 35 sidoraviner och på de djupaste ställena
har ån skurit sig ned 50 meter under omgivningen.

Säters Dal förr i tiden

Från att tidigare ha uppvisat vidsträckta åker- och ängsmarker
med slåtter och bete har dalen under de senaste 100 åren vuxit igen.
Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål.
Flera smedjor och bruk har funnits här i dalen.
Bland annat låg Sveriges första kopparmyntverk i Säterdalen.
Rester av dammar och grunder finns ännu kvar,
även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

I boken Säters Dal leder oss Tomas Ljung
genom Säterravinernas vindlande lövgångar.
Många lärda röster från skilda tider
skyndar till att bli och blir våra ciceroner.
Skildringarna illustreras av ett stort antal fotografier
av Dalarnas store naturporträttör, P. Roland Johansson,
som under mer än trettio år dokumenterat Säterravinerna.
Så följ med på vandringsfärd i Dalarnas Dal!
Beställ boken genom länken i faktarutan.

Lekplats intill en å, lummig grön skog i bakgrunden
Foto: Maria Jons 

Vandra, lek och fika

Här finns så mycket att göra att Säters kommun
valt att göra en egen webbplats om området.
Länk till den kan du hitta i faktarutan här intill.
Där finns även information om folkparken, lekplatsen
och matserveringen som ligger alldeles intill naturreservatet.

Förutom detta finns flera fina vandringsleder.
I foldern som finns i faktarutan kan du läsa
om flera olika turförslag med olika längd.
Du kan välja att gå längs ån eller upp och ner för de branta ravinerna.
Sommartid finns det även en liten fäbod
med djur som kan vara ett roligt besök för barnen.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda, (stående eller i kullfallna), träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar.
- cykla eller rida annat än på markerade leder avsedda för detta. Det är även tillåtet att cykla på vägarna som korsar området vid Norddalen, Åbron och Ljusterbron.

För fullständiga föreskrifter, läs beslutet här intill (Inkluderar de som gäller för sak- och markägare i området).


 Aktuellt!

Information pga höga vattennivåer
Hela ledsystemet i Säterdalens naturreservat påverkas av vårfloden. Läs aktuell info här!

Vi öppnar nu åter leden i Säterdalens naturreservat.
Vi har sett över lederna och bedömer att det ska vara säkert för människor att gå längs leden. Vi har dock inte hunnit städa upp och rätta till efter vårfloden så det är lite besvärligare än vanligt att ta sig fram sina ställen.

Nedfallna träd på leder
I vinter har stora mängder träd fallit över lederna. Mycket arbete har lagts ned för att avlägsna farliga träd och träd som ligger över lederna. En del arbete kvarstår dock. Lederna kommer att ses över ordentligt när snön tinat.

Tillgänglighet vid Norddalen
Leden mellan Norddalen och Almbacken är nu tillgänglighets-anpassad så att den funkar för rullstol, barnvagn, synskadade etc. Vid Almbacken finns också en tillgänglig grillstuga.

Under 2018 kommer parkeringen och ett tillgänglighetsanpassat torrdass vid parkeringen att färdigställas.

 

Flera spänger och räcken kommer att bytas ut under året på flera platser i reservatet.

 Fakta om Säterdalen

Bildades: 2001
Storlek: 541 ha
Kommun: Säter
Läge: Alldeles intill Säters samhälle.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Ladda hem folder på engelska
Området ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Bok: Beställ boken Säters Dal här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här