Rättvik

Rättvik kommuns ligger till stor del inom Siljansringen. Den kalkrika berggrunden gör marken extra bördig. I flera reservat finns kalkgynnade växter som guckusko, bergviol och majviva. För att få se dessa vackra arter ska du besöka Lönnmarken, Moränget eller Storsveden.

Stora naturskogar, präglade av skogsbränder, finns i norra Rättvik; Trollmosseskogen och Gåsberget är två sådana områden.

Ska du studera geologin i området är det Styggforsen eller Amtjärnsbrottet som gäller.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 Content Editor

​Alla naturreservat i Rättviks kommun finns i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna".
Läs mer och beställ foldern här

 

Ett barn framför en bergvägg och skylt.
I Styggforsen står lagren i berget på högkant efter meteoritnedslaget för 350 miljoner år sedan.
Foto: Maria Jons