Koppången

På höglandet norr om Orsa ligger  Koppången - ett av Sveriges mest värdefulla myrlandskap. Högst upp ligger Stora Tunturibergets 650 meter över havet. I reservatet finns imponerande vidder med kärr och myrar som klättrar högt upp på bergssluttningarna.

Koppången är gränslandet mellan Orsabyarnas gamla fäbodmarker och finnmarken. Här finns stora savannliknande våtmarker och brantare backmyrar som klättrar högt upp i bergssluttningarna. Det finns också öppna kärr som genomkorsas av flarkar – torra upphöjda torvsträngar med blötare partier däremellan.

Vy över skog och myrarFrån Tunturiberget har man fin utsikt över de stora myrmarkerna i Koppången. Foto: Fredrik Lundin.

Gammal skog

Mellan myrarna ligger skogsklädda stråk som ser ut som öar i ett hav. Bergen är klädda med fina gamla granskogar. I skogen vid Tunturiberget växer granar som är mer än 300 år gamla, en ovanlig syn i dagens modernt brukade skogar!

All snö som faller under vintern och sent smälter bort på våren gör skogarna fuktiga och frodiga hela sommaren. Det ger en bra miljö för många sällsynta lavar, mossor och vedsvampar. Till exempel långskägg, ringlav, grenlav, gränsticka och doftticka.

Myr på Koppången

Snötäckt ända in i maj

Koppången är snösäkert och på vintrarna används området flitigt av skidåkare och för hundspannsturer. Skidlederna sköts av polarhund-klubben som också kör hundspannsturer i området.

Söder om Tunturiberget ligger den gamla fäboden Blomtäkt. Förr har husen och fäbodvallen sjudit av liv och verksamhet om somrarna. Här vallades kor och getter till bete i skogarna runt fäboden. Nu har husen rustats upp och huvudbyggnaden är rast- och övernattningsstuga för vandrare och skidåkare.

Ett rikt fågelliv

På myrarna växer bland annat ängsvädd, slåtterblomma, flockfibbla och Kung Karls spira. Kombinationen av myr och skog tillsammans ger ett rikt fågelliv. Här häckar småspov, brushane, gluttsnäppa, trana, dalripa, tallbit, tjäder, tretåig hackspett och flera ugglearter. Även björn och mård håller ofta till här.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor,
- köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Fotografierna i bildspelet högst upp är tagna av Per Ax, Orsa kommun.

 Fakta om Koppången

 Aktuellt

Grusning pågår
Just nu är vägen till Blomtäkt plogad för kommande grusning. Grusningen görs för att besökare lättare ska kunna gå på sommaren. Tyvärr går det då inte att åka skidor där just nu. Men vi hänvisar till de skidspår som finns på andra platser i området. (Vinter 2016)

Köp en Koppångenmössa!
Blå mössa med vit text på en man
Mejla in namn, adress och antal mössor, så skickar vi din beställning + faktura.
Pris 70 kr/st.
maria.jons@lansstyrelsen.se

Koppången - en av Sveriges pärlor!
Världsnaturfonden bad svenska folket rösta fram 21 länspärlor. Koppången blev Dalarnas 2014!
Läs mer här

April 2014 invigdes Koppången
Läs mer och se bildspel här