Vasaloppsspåret

Skidåkare under tjejvasan

Vasaloppet är mest känd som det klassiska idrottsarrangemanget. Det är en sträcka på 90 km mellan Sälen och Mora. Reservatet avsattes för att säkerställa framtida segrar. Efter sträckan finns åtta fäbodar, tre byar, myrmarker och skogsmarker.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservatsområdet inom den del av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår.
Undantag gäller för korsning av reservatsområdet, för naturvårdsförvaltarens fordon, samt övriga av naturvårdsförvaltaren sanktionerade fordon (räddningsfordon med flera).

Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reservatsområdet.


 Fakta om Vasaloppsspåret

Bildades: 1994
Storlek: 84 ha
Kommun: Mora, Malung-Sälen och Älvdalen
Läge: Reservatet har sin början i Berga by strax utanför Sälen. Det sträcker sig genom Älvdalens kommun och slutar i centrala Mora.
Länk till hitta.se
Service: Inga speciella anordningar finns.

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight

 Mer om området