Näcksjövarden

Reservatet har en genuin vildmarkskaraktär med sina resliga granar på toppen av ett porfyrberg. Nedanför berget ligger Näcksjön och Näckån omgivna av myrar och källor. Här kan man finna många ovanliga växter och djur.

En av Dalarnas varder

I området ingår en av norra Dalarnas varder, Näcksjövarden som når 722 meter över havet. En vard är ett glest beskogat berg på hög höjd. Näcksjövarden är början på det stora vildmarksområde som finns i norra Mora och där fler reservat ligger.

Ovanlig skog med ovanliga arter

Hela området är av stort biologiskt intresse trots den magra höjdnivån och trots att skogsbruket bedrivits ganska hårt under förrförra århundradet, då Näckån nyttjades som flottled. Här möter man naturskogens provkarta på nästan bisarra trädformer och en hel rad av barrnaturskogens arter, t.ex. de ovanliga svamparna fläckporing, stjärntagging, rynkskinn, lappticka, doftskinn, taigaskinn och de nordliga barrskogsfåglarna tallbit och lavskrika. Stråken av sumpskog är ekologiskt viktiga för området.

Myrar med delvis rik flora

Myrarna domineras av sluttande tuvsävkärr men även flarksystem och mindre rikkärr förekommer. Där kan man stöta på kung karls spira och björnbrodd.

Hur kommer man hit?

Lättast når man området söderifrån via Våmhus och Bösjön, där det från vägslutet går en markerad stig in i reservatet. Där den slutar redan söder om vardtoppen får man sedan förlita sig på karta och kompass för vidare strövtåg i reservatet.

För funktionshindrade frilufsare!

Näcksjövarden är en av länets reservat som delvis har iordningsställts för funktionshindrade. Du kommer med bil ända fram till rastplatsen där det finns slogbod, bord och bänkar och en grillplats. Strax före rastplatsen delar vägen sig, men där är biltrafik hindrad att komma fram tack vare en bom. Därifrån kan du istället med rullstol ta dig 800 meter in i reservatet och till ännu en rastplats. På båda ställena finns toaletter, båda handikappanpassade.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon med undantag för terrängmotorfordon på markerad skoterled på snötäckt mark,
- fånga eller samla in djur, t.ex. skalbaggar,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

 


 Fakta om Näcksjövarden

Bildades: 1991 (1997, 2000)
Storlek: 2052 ha
Kommun: Mora
Läge: Reservatet ligger ca 3 mil nordväst om Orsa.
Länk till hitta.se
Folder: Ingen egen folder över området finns, men ingår delvis i foldern för Norra Mora Vildmark
Skylt: Titta på skylten här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight