Hemus

I denna vackra sandbarrskog finns det meandrande vattendraget Hemulån. Här växer en gammal tallskog, där bland annat bombmurkla och knärot har hittats.

Inom området finns Mora skidstadion där starten för samtliga tävlingsspår, elljusspår, motionsspår och leder finns. Vasaloppsspåret som är ett eget naturreservat skär genom hela Hemusområdet. 

Hela Hemusområdet ingår i riksintresset Morafälten som utgörs av ett senglacialt isälvsdelta med ett av landets största och vackraste flygsandfält med ryggformade dyner.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada marken, levande eller döda träd och buskar eller geologiska naturföremål.
- använda motordrivet fordon annat än på samfällda vägar. Undantag gäller för skötsel av skog och mark eller anläggningar samt för körning på snötäckt mark med snöskoter och pistmaskin längs markerade leder och spår.
- parkera fordon eller uppställa husvagn på annan plats än anvisad.
- rida i för ändamålet ej markerade stigar/vägar.
- medföra okopplad hund.
- vintertid till fots beträda preparerade skategator och skidspår.
- vintertid medföra kopplad hund, förutom i särskilt markerade hund- och pulkaspår
- göra upp eld annat än på anvisade platser.

 


 Fakta om Hemus

Bildades: 2014
Storlek: 268 ha
Kommun: Mora
Läge: Väster om Mora tätort.
Länk till hitta.se

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight

 Mer om området