Fux-Andersknallarna

Brant sluttning med tallskog
Reservatet består av barrskog och lövskog och bär på tecken från flera skogsbränder. Därför finns det här många sällsynta och hotade arter av växter och insekter. Lövskogen erövras nu sakta av granen och gamla, murkna lövträd härbärgerar en rik insektsfauna som ger underlag för en artrik fågelpopulation.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
- köra motordrivet fordon i terrängen
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
- medföra lös hund.


 Fakta om Fux-Andersknallarna

Bildades: 1997
Storlek: 231 ha
Kommun: Mora
Läge: Reservatet ligger 6 mil sydväst om Mora i Sollerö socken.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem foldern här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight