Skarsåsfjällen

Det här lilla fjällområdet, beläget mitt emellan Sälenfjällen och Fulufjället är inte lika besökt som dessa. Reservatet består av fyra lågfjäll, Skarsåsfjället, Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna, John Halvarsson.

Tallskogen är vanligast här, men på många håll i dalgångarna och fuktigare partier, tar granen över. De äldsta tallarna är närmare 200 år gamla. Bränder har även haft stor betydelse för skogens utformning här.

En märklig del av området är den stormfällda skogen mellan Skarsåsen och Mellanfjället. Den revs omkull av en tromb som drog fram sommaren 1973. Virket har fått ligga kvar, vilket har fungerat som en ypperlig miljö för många vedlevande insekter, men även svampar, lavar och mossor.

Svartvit teckning över fallna träd
Illustration: Sören Holmquist.

Flera partier har ett geologiskt intresse som är knutet till speciella terrängformer skapade av smältvattenflöden i samband med landisens avsmältning. Här finns ett vackert utformat system av slukåsar vid Näsfjällsåsen, samt ett par system med fint utbildade erosionsrännor på södra delen av Mellanfjället. Erosionsspår i form av strängar med sten och block förekommer på Faxfjället och Mellanfjället.

Vandra eller ta skotern hit

Reservatet nås enkelt från Skarsåsens fäbod eller Näsfjällets skidanläggning där parkeringsmöjligheter finns. Till Skarsåsen är det ca 3 mil från Sälen. Från fäboden går Södra Kungsleden upp till och igenom den östra delen av reservatet.

Lilldalsstugan är en öppen raststuga, övernattning bara i nödfall. Det finns ved och kamin. Den ligger precis där Lilldalens ravin börjar mellan Näsfjället och Mellanfjället. Södra Kungsleden passerar här på sin väg mellan Sälen och Fulufjället, men det går även en led från Näsfjällets skidanläggning. Båda dessa leder får man åka skoter på.

Läs mer i foldern Södra Kungsleden, som du beställer här

OBS! I reservatet är det förbud mot snöskoteråkning. Södra Kungsleden hålls dock öppen för skotertrafik liksom den nordliga leden mellan Lilldalsstugan och Näsfjällsanläggningen. Det är alltså förbjudet att inom reservatet åka snöskoter utanför dessa leder. Vid överträdelser kontakta Länsstyrelsens naturbevakare i Idre 010-225 03 35.Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, vedsvampar och lavar,
- köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för att terrängmotorfordon får framföras på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterleder). Körning får ske i samband med polis- tull- och räddningsverksamhet samt att det för länets fjällräddningspatruller gäller särskilda regler som framgår av skötselplanen, bilaga 3.
- göra upp eld annat än på anvisad plats,
- plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,
- cykla i terrängen,

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
- bedriva militär övningsverksamhet
- bedriva kommersiell verksamhet


 Fakta om Skarsåsfjällen

Bildades: 1991 (1997)
Storlek: 2300 ha
Kommun: Malung-Sälen, Älvdalen
Läge: Ca 30 km nordväst om Sälen mot norska gränsen. Reservatet nås ifrån P-plats vid Skarsåsens fäbod eller från Näsfjällets skidanläggning.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Skarsåsfjället ingår i foldern om Norra Transtrandsfjällen.
Beställ foldern här
Ladda hem foldern här - kartan
Ladda hem foldern här - texten
Ladda hem enkel folder över enbart Skarsåsfjället här
(går inte att beställa)
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår även i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här