Hälla

Där Görälven och Fulan möts startar Västerdalälven. Den allra första sträckan består av det natursköna Hälla naturreservat. Området sträcker sig sju kilometer längs älven och innefattar ett 40-tal öar, artrika strandbrinkar och skogar. Det här är ett för Sverige ovanligt och märkligt landskap som kallas flätflod.

Flätade floder och fina fjällkor

Flätfloder uppkommer där vatten strömmar fram
genom så tjocka lager av sand och grus,
att det bildas ett flackt älvplan med holmar och näs.
Namnet Hälla kommer av att det förr fanns hällar i området.
Dessa är bortsprängda sedan länge.
Det gjordes för att förenkla för timmerflottningen.

I äldre tider användes holmar och strandpartier
som slåtter- och betesmarker. 
Fortfarande står ängslador här och var längs älven.
Du kan också stöta på fjällkor som betar på ängarna i området.

Här trivs blommor, fåglar och musslor

I Hälla naturreservat finns förutom strömmande vatten
även bergsbranter, tallhedar, tät granskog, sumpskog och myrar.
Här finns även ovanligt många olika arter, en hel del av dem sällsynta.
Omkring 300 av Transtrands sockens 460 växtarter finns i Hällaområdet.
Exempel på växter som trivs här är smörboll,
Kung Karls spira, grenrör och storgröe. 

På älvens botten finns den fridlysta flodpärlmusslan.
Det är alltså förbjudet att plocka den. 
Drillsnäppa, strömstare och storskrake är några
av de fåglar som häckar här.

Välkommen fiskare, funktionsnedsatta och folk i allmänhet

Älven är välbesökt av fiskare som kan få napp av både harr och öring.
Men även om man inte gillar att fiska, är ett besök till Hälla trevligt. 
Vid Fulunäs finns en tillgängliggjord grusad led,
fram till rastplats med bänkar och bord. 
Ta med dig kanoten och starta din färd här,
eller stanna bara till för att skåda det otämjda vattnets framfart.

Vad föreställer bilderna i bildspelen?

Bilderna i det övre bildspelet är från Myckelön och Hälla gård,
besöks- och rastplatsen som ligger på älvens västra sida.
Vid Myckelön finns ingen rastplats,
men det är en vacker betesmark att vandra i. 
Vid Hälla gård finns flera rastplatser med grillmöjligheter
och här kan du ta upp och lägga i kanoter.
Hit kommer du genom att åka över älven redan nere vid Sälbo,
cirka 10 km nedströms utefter älven.
Det är en grusväg hela vägen upp till vändplanen där bommen är.
Gå sedan en kort promenad på ca 5-10 minuter till Hälla gård.
Foto: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna.

Bilderna i det nedre bildspelet är från rastplatsen vid Fulunäs
i områdets nordöstra del, på östra sidan om älven.
Den är lättillgänglig och ligger alldeles intill väg 311. Den är handikappsanpassad och man kan köra med rullstol eller barnvagn fram till vindskydd, torrdass, grillplats, bord och bänkar.
Här kan man även sätta i kanot för vidare färd nedströms.
Den mystiska byggnaden är ett gammalt värn från krigstiden.
Vid bron över älven lite längre norrut, finns ett krigsmonument
och lite information om detta.
Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål
- skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort mossa eller lav
- köra motordrivet fordon i terrängen. Ägare eller nyttjare av fritidshusen öster om Hälla gård får från närmaste väg framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset
- fånga eller insamla djur förutom fiskar
- ställa upp fordon annat än på särskilt anvisade platser
- använda motorbåt eller annan motordriven farkost på vattnet.


 Fakta om Hälla

Bildades: 1993
Storlek: 311 ha
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Strax söder om Fulunäs, ca 15 km norr om Sälen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ foldrar här
Hälla finns beskrivet i foldern om Transtrandsfjällen:
Ladda hem texten
Ladda hem kartan
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000- läs bevarandeplanen här