Eggarna

Karta över reservatet som ligger på en landtunga mitt i Västerdalälven.
Strax norr om byn Eggen i Yttermalung ligger detta tätortsnära skogsområde. Här finns vissa naturvärden, men området har skyddats främst för att bevara möjligheterna till att vistas i området för ortsbefolkning och allmänhet.

Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt området Eggarna. De i området befintliga åsgravarna och åsryggarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- förstöra eller skada fasta naturföremål
- skada växande eller döda, stående eller träd och buskar som fallit omkull
- gräva upp växter, samla mossor, lavar och vedsvampar
- köra motordrivet fordon i terrängen
- elda på annan än anvisad plats
- klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet


 Fakta om Eggarna

Bildades: 2009
Storlek: 30 ha
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Strax norr om Yttermalung, på väster sida om Dalälven.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan