Ludvika

Naturen i Ludvika är mycket variationsrik för att kommunen ligger på gränsen för många naturtyper. Skogen dominerar och bergshöjdernas skogar är fortfarande orörd vildmark. Här finns friluftsområdet Gyllbergen i norr och de brandpräglade reservaten Nybrännberget och Vändleberget längre söderut.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 

Två män som går och slår med lie på solig sommaräng.
Den årliga slåttern i Skattlösbergs by genomförs på traditionellt sätt med lie.
Foto: Andreas Gällerspång.