Ludvika 

Naturen i Ludvika är mycket variationsrik för att kommunen ligger på gränsen för många naturtyper. Skogen dominerar och bergshöjdernas skogar är fortfarande orörd vildmark. Här finns friluftsområdet Gyllbergen i norr och de brandpräglade reservaten Nybrännberget och Vändleberget längre söderut.

För muspekaren över kartan för att få se naturreservatens namn. Alla reservat i kommunen är listade i menyn till vänster.

Get Microsoft Silverlight
Ännu finns unika, artrika ängs- och betesmarker kvar i finnbyar, där Skattlösberg är ett typiskt exempel. Odlingsbygden kring de större sjöarna i öster öppnar upp skogslandskapet på ett trevligt sätt. Natur och kultur går ofta hand i hand eftersom kommunen är en del av Bergslagen.

Visa

Två män som går och slår med lie på solig sommaräng.
Den årliga slåttern i Skattlösbergs by genomförs på traditionellt sätt med lie.
Foto: Andreas Gällerspång.