Helgåsskogen

Området är 144 ha stort och naturen består till största delen av drygt 100-årig tallskog på relativt mager mark.

Två områden med större lövinslag visar på fäbodverksamheten som var mycket vanlig i hela Åhls socken förr. Mellan skogspartierna ligger små våtmarker jämt fördelat över området. I områdets västra sida finns en större, långsträckt myr med ett par myrgölar.

Områdets huvudsakliga naturvärden ligger i den stora andelen gamla, grova tallar, så kallade överståndare, som finns i hela området. Överståndare är träd som blivit kvar vid den senaste avverkningen och som nu har hunnit bli riktigt gamla och grova.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terrängen


 Fakta om Helgåsskogen

Bildades: 2007
Storlek: 144 ha
Kommun: Leksand och Gagnef
Läge: Mellan Borlänge och Leksand, ca 7 km sydost om Insjön, 17 km från Leksand och 9 km norr om Sifferbo.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan