Helgåsskogen

Området är 144 ha stort och naturen består till största delen av drygt 100-årig tallskog på relativt mager mark.

Två områden med större lövinslag visar på fäbodverksamheten som var mycket vanlig i hela Åhls socken förr. Mellan skogspartierna ligger små våtmarker jämt fördelat över området. I områdets västra sida finns en större, långsträckt myr med ett par myrgölar.

Områdets huvudsakliga naturvärden ligger i den stora andelen gamla, grova tallar, så kallade överståndare, som finns i hela området. Överståndare är träd som blivit kvar vid den senaste avverkningen och som nu har hunnit bli riktigt gamla och grova.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terrängen


 Fakta om Helgåsskogen

Bildades: 2007
Storlek: 144 ha
Kommun: Leksand och Gagnef
Läge: Helgåsskogen är beläget mellan Borlänge och Leksand, närmare bestämt ca 7 km sydost om Insjön, 17 km från Leksand och 9 km norr om Sifferbo.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight