Prästön

En ö på långt håll i en sjö. Soligt väder med blå himmel.

Prästön, som är beläget i Insjön, är ett omtyckt picknickställe för båt- och skridskoburna. Ön är skyddad för den lummiga lövskogen och förekomsten av fackelbomster. Fågellivet utgörs framförallt av hackspettar, men även tornfalken och lärkfalken häckar här.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- störa djurlivet genom t ex klättring i boträd, närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
- köra motordrivet fordon,
- medföra ej kopplad hund,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
- tälta eller förtöja båt mer än ett dygn.


 Fakta om Prästön

Bildades: 1956 (1987)
Storlek: 20 ha
Kommun: Leksand
Läge: Reservatet ligger ca 2,5 km öster om Åls kyrka.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight