Prästön

En ö på långt håll i en sjö. Soligt väder med blå himmel.
Prästön, som är beläget i Insjön, är ett omtyckt picknickställe för båt- och skridskoburna. Ön är skyddad för den lummiga lövskogen och förekomsten av fackelbomster. Fågellivet utgörs framförallt av hackspettar, men även tornfalken och lärkfalken häckar här.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- störa djurlivet genom t ex klättring i boträd, närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
- köra motordrivet fordon,
- medföra ej kopplad hund,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
- tälta eller förtöja båt mer än ett dygn.


 Fakta om Prästön

Bildades: 1956 (1987)
Storlek: 20 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 2,5 km öster om Åls kyrka.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan