Pärlan i Hedemoras kommun heter Hovranområdet. Det räknas som en av landets förnämsta fågelområden och sträcker sig från Hedemora upp till Dala-Husby. Området är även utpekat som Biosfärområde.

I Hedemora finns också allt från naturskogar i norr (Staktjärn) till vackra hagmarker med hasselbestånd i söder (Hässlen).

För muspekaren över kartan för att få se naturreservatens namn. Alla reservat i kommunen är listade i menyn till vänster.

Get Microsoft Silverlight

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 

Traktor på åker. Vatten i förgrunden, skog i bakgrunden.
På Brunnaön brukas fortfarande odlingsmarken. Traktorerna forslas över via en liten vägfärja. Brunnaön är på väg att bli ett nytt naturreservat i Hovranområdet.
Foto: Maria Jons.

 Folder om fågelrika Hovran

Folder

En ny folder om naturreservaten i Hovranområdet har tagits fram. I den ingår en beskrivning av Lilla Älvgången, Kloster, Stackharen och Stadssjön.

Beställ folder här

Ladda ned foldern här