Trolldalen

I Trolldalen kommer naturen, historien och sagans värld nära. Här finns raviner, branter och en trolsk skog. Området bildades under istiden för 9 500 år sedan. Då smälte den väldiga issjön i Västerdalarna undan och skar en 200 meter lång öppning genom landskapet. Ravinerna skapar ett bra klimat för växter. Här trivs de ovanliga blommorna myskmåra och underviol.

Trollens värld är nära här 

Man kan verkligen förstå att den vilda naturen i Trolldalen,
har gett upphov till sägner – här har trollen sitt tillhåll.
I den östra bergsbranten finns ett stenvalv,
som går under namnet Trollkyrkan.
Det är ingången till trollens värld.
Men egentligen har det för länge sedan funnits ett silverbrott
vid denna plats och valvet är rester från brottet.
Fortsätter du uppför trapporna kommer du till den 40 meter branta Ättestupan, där det sägs att många gamlingar kastade sig utför.

Flacka ängsmarker och djupa raviner

Det som först möter dig är den flacka delen av dalgången,
med öppen ängsmark. Bortanför dessa vidtar rasbranter,
med i det närmaste lodräta bergsväggar,
ner mot den plana ravinbottnen.
Här finns områdets mest intressanta flora
med myskmåra, trolldruva och skuggviol.
Här finns även vårärt, springkorn, dvärghäxört och hässlebrodd.
Alla dessa trivs i den skyddande miljön som ravinen utgör.

Plocka tranbär eller fotografera orkidéer

Längst västerut i dalgången ligger Kärrsjön,
eller Trolltjärn som man säger i dagligt tal.
Sjön är omgiven av ett sviktande gungfly.
Där växer det sileshår, som med sina klibbiga blad fångar flugor till mat. Här kan du plocka mogna tranbär under gynnsamma höstar.
Myren övergår österut längs bäcken, till ett artrikare kärr.
Här växer orkidéerna ängsnycklar, tvåblad och myggblomster.
Alla orkidéer är fridlysta och får inte tas från platsen.
Ska du ta något – ta kort med din kamera,
för dessa är underbart vackra blommor, särskilt på nära håll.

Vandra upp och ner och vila vid vattnet

I reservatet finns flera leder att välja mellan.
Vissa av dem är mycket kuperade,
men då har du å andra sidan ofta hjälp av trappor.
Det finns också två raststugor och flera vindskydd,
där det är trevligt att stanna till och fika.
En rastplats ligger alldeles intill den porlande Trollbäcken.

Se mer detaljer i kartan på skylten i faktarutan.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
- uppställa hus- eller släpvagn,
- tälta,
- beträda valvet vid Trollkyrkan,
- medföra ej kopplad hund,
- plocka blommor, gräs, mossor och lavar,
- anordna orienteringskontroller,
- framför motordrivet fordon,
- rida.


 Fakta om Trolldalen

Bildades: 1984
Storlek: 65 ha
Kommun: Gagnef
Läge: Mellan Mockfjärd och Djurås. Från Djurås - sväng av mot Björka (söderut). Efter några kilometer kommer man till en T-korsning. Tag höger och efter en kilometer finns en skylt vid vägen mot naturreservatet.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Skylt: Se skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/