Hartjärn

Reservatet ger en urskogskänsla med grovstammiga gamla tallar och underväxt av gran. I området finns också döda och omkullfallna träd. Detta gynnar hotade och sällsynta arter som är beroende av död ved.

Intressant fotoserie från reservatet

Fotografen Bengt Erkers i Björbo har fotoserier från Hartjärnsreservatet från i stort sett fasta fotopunkter från 1976, 1986, 1996 och 2006. Där kan man särskilt på några av bilderna få en inblick i dynamiken i en naturskog. Bengt tänker fortsätta fotografera, men nu med 5 års intervall. I rastkojan vid reservatet ligger en pärm med alla fotona så en besökare kan ta med pärmen in i reservatet och jämföra vid de enkla stolpar som Bengt satt upp vid fotopunkterna.

Några av bilderna från fotoserien kan ses här

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- medföra lös hund,
- elda,
- köra motordrivet fordon,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
- ta frö och att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
- tälta,
- anordna orienteringskontroll,
- rida


 Content Editor

 Fakta om Hartjärn

Bildades: 1967 (1982)
Storlek: 3,4 ha
Kommun: Gagnef
Läge: Två mil sydost om Björbo.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Läs mer: http://naturigagnef.se/