Gråthålet

Gråthålet består egentligen av två reservat. Det södra är ett kommunalt reservat i Gagnef, på 17 hektar som bildades 1998. Det norra ligger dikt an mot detta, men då i Leksands kommun och är ett statligt reservat bildat av Länsstyrelsen 2001.

Området har sitt största värde i den ca 400 meter långa bäckravinen, som förmodligen är en förkastning. Där växer en sumpgranskog. Här är det många döda träd som gynnar många hotade arter såsom t.ex. stjärntagging och ullticka. Här finns även duvhöken och tretåig hackspett.

Svartvit teckning av två fåglar. Hackspetten sitter på en stam, duvhöken flyger

Illustration: Maria Jons

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.


 Fakta om Gråthålet

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn), 2001 (statlig del i Leksand)
Storlek: 17 ha + 11,5 ha
Kommun: Gagnef, Leksand
Läge: Reservatet ligger en km norr om Gråbodarnas fäbodställe, tre km öster om Flosjön.
Länk till hitta.se
Service: Inga speciella anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight