Stormyrberget

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran. Här finns en välväxt granskog med många döda, stående träd. Man kan även se spår av skogsbränder som gynnar sällsynta arter. Här frodas bl.a. granlav, skägglav och violettgrå tagellav. Rasbranten utgör en tillflykt för lodjur. Vid myren finns en artrik flora som t.ex. flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, dystarr och trådstarr.

Bilden på violettgrå tagellav är tagen av Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon i terrängen som exempel cykel, terrängtraktor
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- tälta,
- medföra lös hund.


 Fakta om Stormyrberget

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 51 ha
Kommun: Gagnef
Läge: 6 km söder om Mockfjärd efter vägen mot Tansen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/