Knusberget

Svartvit teckning av ett lodjurshuvud.

Knusberget består till största delen av en bergbrant med en
höjdskillnad på ca 80 m. Här kan du - om du är mycket tyst - få se lodjur, som brukar hålla till i just branten.

I den brantaste delen finns barrblandskog med inslag av löv. Det finns gott om grov sälg i området. Detta är en bra miljö för hänglavar; långa garn- och skägglavar finns. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket medför att blåsippa och vårärt finns, några växter som är ovanliga i kommunen. Lodjur förekommer frekvent i området.

Knusberget är lätt tillgänglig från de skogsbilvägar som finns öster och väster om området. Från skogsbilvägen i väster finns en strövstig genom området.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.


 Fakta om Knusberget

Bildades: 1998 (av Gagnefs kn)
Storlek: 17 ha
Kommun: Gagnef
Läge: Reservatet ligger 1,5 km norr om långsjön, 4 km ostnordost om Mockfjärd.
Länk till hitta.se
Service: Strövstig.

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight