Fågelskydd-Ramsar 

Sverige blev 1974 medlem i våtmarkskonventionen (Convention on Wetlands - CW). Den kallas även Ramsar efter den plats i Iran där konventionen antogs 1971. Konventionen omfattar alla typer av våtmarker. Områdena som pekas ut kallas i dagligt tal för Ramsar-område.

Målsättningen med konventionen är att skydda och bevara värdefulla våtmarksområden. Anledningen till att den bildades var i första hand oron över att många bestånd av änder, gäss och andra våtmarksfåglar minskade och att deras livsmiljö förstördes.

I Sverige finns i dag drygt 50 stycken områden utpekade enligt Ramsarkonventionen. I Dalarna finns tre områden:

  1. Storkölen (delvis inom Drevfjällens naturreservat, Älvdalen)
  2. Hovran (inom vilken reservaten Kloster, Lilla Älvgången och Stackharen ligger, Hedemora)
  3. Färnebofjärdens Nationalpark (vilken till största delen ligger i Västmanlands och Gävleborgs län):
    Läs mer om Färnebofjärden

Länsstyrelsen Dalarna har även föreslagit att komplettera listan med ytterligare ett värdefullt våtmarksområde, Koppångens naturreservat.

Kontakta oss

Lennart Bratt
Naturskydd
Lennart punkt Bratt snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Bratt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250323