Fågelskydd-Ramsar

Sverige blev 1974 medlem i våtmarkskonventionen (Convention on Wetlands - CW). Den kallas även Ramsar efter den plats i Iran där konventionen antogs 1971. Konventionen omfattar alla typer av våtmarker. Områdena som pekas ut kallas i dagligt tal för Ramsar-område.

Målsättningen med konventionen är att skydda och bevara värdefulla våtmarksområden. Anledningen till att den bildades var i första hand oron över att många bestånd av änder, gäss och andra våtmarksfåglar minskade och att deras livsmiljö förstördes.

I Sverige finns i dag drygt 50 stycken områden utpekade enligt Ramsarkonventionen. I Dalarna finns tre områden:

  1. Storkölen (delvis inom Drevfjällens naturreservat, Älvdalen)
  2. Hovran (inom vilken reservaten Kloster, Lilla Älvgången och Stackharen ligger, Hedemora)
  3. Färnebofjärdens Nationalpark (vilken till största delen ligger i Västmanlands och Gävleborgs län):
    Läs mer om Färnebofjärden

Länsstyrelsen Dalarna har även föreslagit att komplettera listan med ytterligare ett värdefullt våtmarksområde, Koppångens naturreservat.