Nationalparker

Nationalparker är den starkaste skyddsformen för bevarande av värdefull natur. Syftet med att bilda nationalparker är att bevara representativa delar av vår allra finaste natur åt kommande generationer.

I Dalarna finns tre nationalparker; Töfsingdalen, Fulufjället och Färnebofjärden.